Globalny Dyrektor ds. Zmian Klimatycznych i Zrównoważonego Rozwoju

Madlen King jest Dyrektorem ds. Zmian Klimatycznych i Zrównoważonego Rozwoju w LRQA. LRQA jest wiodącym na świecie niezależnym dostawcą usług oceny, obejmujących certyfikację, walidację, weryfikację i szkolenia z szerokiego zakresu norm i systemów.

W zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju, międzynarodowe usługi LRQA obejmują europejski system handlu emisjami EU ETS, mechanizm CDM, mechanizm wspólnych wdrożeń JI, ISO 14064, PAS 2050, weryfikację raportu na temat społecznej odpowiedzialności firmy, ISO 50001 i ISO 14001, a także szeroki wybór regionalnych i krajowych norm i standardów.

Madlen jest zaangażowana w kształtowanie przyszłości polityki ochrony środowiska poprzez współpracę z rządami poszczególnych państw, Komisją Europejską, European Co-operation for Accreditation, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Handlu Emisjami IETA oraz jako wiceprezes DIA - Stowarzyszenia Niezależnych Podmiotów skierowanego na redukcję gazów cieplarnianych. Ponadto, Madlen jest członkiem Instytutu Oceny i Zarządzania Środowiskowego (IEMA), Głównym auditorem środowiskowym oraz dyplomowanym specjalistą w zakresie ochrony środowiska.

Madlen ukończyła studia licencjackie inżynierskie z Nauk Środowiskowych oraz studia magisterskie z Zarządzania Środowiskowego.