Zmiany klimatyczne i odpowiedzialność społeczna

Wyzwanie zmian klimatycznych stało się rzeczywistością biznesową. Firmy spotykają się z rosnącą liczbą dobrowolnych i obowiązkowych programów zmian klimatycznych, do których muszą się odnieść w zakresie wykorzystania węgla oraz pomiaru postępu w zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla.

Dla odpowiedzialnych firm, które chcą wykazać się uprawnieniami w zakresie zmian klimatycznych, stwarza to szansę na polepszenie reputacji firmy, zwiększenia wydajności i uzyskania przewagi konkurencyjnej. Skuteczna strategia dotycząca zmian klimatycznych, starannie zaprojektowana, aby spełniać potrzeby danej firmy i zweryfikowana przez uznaną niezależną i bezstronną instytucję, przyniesie istotne korzyści biznesowe. Strategia: 

  • będzie weryfikowalnym udokumentowaniem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych (GHG) i redukcją emisji;
  • jest skierowana do obszarów, w których wydajność może być poprawiona;
  • odnosi się do wymagań interesariuszy w zakresie przejrzystości oraz
  • wprowadza wiarygodność i zaufanie do wniosków dotyczących redukcji emisji.
Korzyści te mogą przełożyć się na oszczędności, a także na szanse na umocnienie renomy wśród klientów i partnerów w łańcuchu dostaw, a tym samym na zapewnienie i długotrwałe utrzymanie firmy.