Konferencja ISO 27001 i ISO 22301 w kontekście ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i RODO

Cybersecurity conference

Do kogo skierowana jest konferencja? Kogo spotkasz na konferencji?

 • Pełnomocnicy Systemów Zarządzania
 • Administratorzy Danych Osobowych
 • Inspektorzy Danych Osobowych
 • Pracownicy organizacji wskazanych, jako operator usług kluczowych i dostawcy usług kluczowych wg ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa


Jakie są przesłanki do uczestnictwa w konferencji? 

 • Twoja organizacja posiada lub rozważa wdrożenie i certyfikację wg wymagań ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji)
 • Twoja organizacja posiada lub rozważa wdrożenie i certyfikację wg wymagań ISO 22301 (System zarządzania ciągłością działania)
 • Twoja organizacja objęta jest (lub może być objęta) Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa wg ustawy o KSC z dnia 5 lipca 2018
 • Chcesz porozmawiać i poznać opinie na temat działania lub certyfikacji systemów ISO 27001 lub ISO 22301


Na konferencji uzyskasz między innymi odpowiedzi na pytania:

 • Jak wygląda audyt i certyfikacja wg ISO 22301 i ISO 27001?
 • Czy moja organizacja jest gotowa do auditu i certyfikacji?
 • Czy wdrożenie systemu zarządzania wg ISO 22301 lub ISO 27001 gwarantuje spełnienie wymagań stawianych przez Ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa?
 • Czy i jak wdrożenie i certyfikacja ISO 27001 pomaga spełnić wymogi RODO?
 • Kogo obejmuje i jakie są wymagania Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa? Czy należę do grupy operatorów usług kluczowych?
 • Jakie obowiązki nakłada na organizacje Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa?
 • Jakie są wymagania i najlepsze praktyki w zakresie działania systemów zarządzania bezpieczeństwem i informacji i ciągłością działania?
 • Jak Lloyd's Register, globalny dostawca usług audytorskich i certyfikacyjnych, może pomóc w zakresie przygotowania i spełnienia wymagań:
  • ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji)
  • ISO 22301 (System zarządzania ciągłością działania)
  • Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
  • Zaktualizowanych wymagań RODO
 • Jakie konsekwencje grożą za nie wdrożenie wymagań ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i nie przeprowadzeniu obowiązkowego audytu?
 • Jakie korzyści niesie ze sobą certyfikacja systemów ISO 27001 i ISO 22301?


Program konferencji

08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników
09.00 - 09.15 Przywitanie
09.15 - 10.30 „Cyberbezpieczeństwo, ale czy tylko? Przegląd wymagań ustawy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.” 
Aleksander Rzepa – Koordynator systemu zapewnienia ciągłości działania wg ISO 22301 w Energa-Operator SA
10.30 - 11.00 Przerwa kawowa /Dyskusje
11.00 - 12.15 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: Realizacja KSC i RODO poprzez wdrożenie ISO 27001. Blaski, cienie i pułapki. 
Piotr Topolski - administrator systemu na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2010r. kierownik Zespołu Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji. 
Inspektor Ochrony Danych.  Doradza wiodącym podmiotom prywatnym i państwowym w zakresie spełnienia wymagań o ochronie danych osobowych.
12.15 - 13.15 Lunch / Dyskusje
13.15 - 14.15 „Mam ciągłość działania. Praktyczne aspekty wykorzystania dotychczasowych rozwiązań dla spełnienia wymagań ustawy.” 
Aleksander Rzepa – Koordynator systemu zapewnienia ciągłości działania wg ISO 22301 w Energa-Operator SA
14.15 - 14.45 Przerwa kawowa / Dyskusje
14.45 - 15.45 „Integracja i certyfikacja systemów zarządzania  – wymagania, najlepsze praktyki i certyfikacja”   
Katarzyna Unterschuetz – auditor wiodący systemów zarządzania, m.in: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, SMETA
15.45 Planowane zakończenie konferencji

Koszt i rezerwacja udziału w konferencji 

Klienci szkoleniowi i certyfikacyjni Lloyd's Register:

 • 180 PLN przy rejestracji do 20 maja
 • 200 PLN przy rejestracji po 20 maja

Pozostali goście 

 • 250 PLN przy rejestracji do 20 maja
 • 300 PLN przy rejestracji po 20 maja


Termin rejestracji upływa 3 czerwca. Podano ceny netto (23% VAT) 
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Cena zawiera lunch i przerwy kawowe w trakcie konferencji. 
Nie zawiera kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu uczestników.
 

Wsparcie Lloyd's Register obejmuje m.in:

• Certyfikacja, szkolenia, audyty systemu bezpieczeństwa informacji wg ISO 27001

• Certyfikacja, szkolenia, audyty systemu ciągłości działania wg ISO 22301

• Audyty systemu bezpieczeństwa informacji zgodnie z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa