Lloyd's Academy - Planowane zmiany w normie ISO 9001:2015

Zapraszamy Państwa na kolejne bezpłatne szkolenie w ramach programu Lloyd’s Academy, którego głównym założeniem jest, że DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ w zakresie systemów zarządzania i tematyki, która interesuje wielu Klientów. Celem tych szkoleń jest integracja wiedzy pracowników Lloyd’s Register Polska i Klientów stosujących normy systemów zarządzania.

Zachęcamy również Państwa do krótkiego wystąpienia na forum Lloyd’s Academy i DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ, swoimi doświadczeniami, sukcesami lub problemami w zakresie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania. Chęć wystąpienia prosimy zgłaszać przy rejestracji na to szkolenie.

Temat szkolenia: Planowane zmiany w normie ISO 9001:2015

Cel główny: Prezentacja kluczowych zmian oraz wpływ na obecny system ISO 9001:2008.

Zagadnienia:

  1. Historia zmian w normie ISO 9001 oraz cel tych zmian. Komitet Techniczny.
  2. Cel systemu wg. ISO 9001:2015.
  3. Wpływ zmian na obecny system.
  4. Zasady dostosowania systemu do nowej normy ISO 9001:2015.
  5. Rola Pełnomocnika ds. Jakości.
  6. Prezentacja zmian oraz przedstawienie przykładów (zagadnienie główne).
  7. Zadania jednostek certyfikujących.
  8. Interpretacja i pomysły uczestników. Dyskusja. Pytania – odpowiedzi.

Szkolenie odbędzie się w godz. 10:00 – 14:30

Zapewniamy wystawienie zaświadczenia udziału w szkoleniu.

Szkolenie bezpłatne - liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.