BRC dla wszystkich

7 listopada w Warszawie odbędzie się Seminarium organizowane przez LRQA, w którym uczestniczyć będzie BRC (British Retail Consortium) oraz Tesco. Seminarium skierowane jest do wszystkich firm współpracujących z sieciami handlowymi i działających w różnych branżach przemysłowych, a także do tych, które chcą w sposób racjonalny doskonalić swoje systemy. W czasie spotkania omawiane będą zagadnienia dotyczące oczekiwań Tesco wobec dostawców, a także rola BRC w tworzeniu nowych standardów oraz dostosowywanie istniejących norm do obowiązujących wymagań. Poruszone również zostaną tematy związane z auditowaniem trzech norm: "Global Standard for Food Safety", wyd. 6, "Global Standard for Packaging and Packaging Materials", wyd. 4, "Global Standard for Storage and Distribution", wyd. 2.

Tematy:

  • Wymagania TESCO wobec dostawców – oczekiwania i problemy we współpracy.
  • Rola BRC w spełnieniu wymagań sieci handlowych (np. zagrożenia żywności a kierunki rozwoju, wymagania standardów, powiązania pomiędzy Food a Storage and Distribution i Packaging).
  • Rola auditorów w ocenie systemów.
  • Główne niezgodności stwierdzane podczas auditów.
  • Auditowanie wymagań standardu "Global Standard for Food Safety", wyd. 6.
  • Auditowanie wymagań standardu "Global Standard for Packaging and Packaging Materials", wyd. 4.
  • Auditowanie wymagań standardu "Global Standard for Storage and Distribution", wyd. 2.