Zwalczanie zanieczyszczenia plastikiem: Światowy Dzień Środowiska 2018

Przypadający na 5 czerwca (wtorek) Światowy Dzień Środowiska to doskonała okazja dla Ciebie i Twojej organizacji na zapoznanie się ze sposobami zapobiegania zanieczyszczeniom wynikającym z używania plastiku.

Światowy Dzień Środowiska to wyznaczony przez ONZ dzień promowania wiedzy i zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska. Jest wezwaniem skierowanym do jednostek, organizacji i szerszej społeczności do działań w kierunku ograniczenia wpływu plastikowych odpadów na środowisko naturalne, dzikie zwierzęta i ludzkie zdrowie.

Według statystyk ONZ co roku zużywa się 500 miliardów plastikowych torebek, a 90% butelkowanej wody zawiera cząsteczki plastiku. Co więcej, szacuje się, że produkcja plastiku podwoi się w ciągu następnych 10-15 lat. Mimo dużego pozytywnego wpływu, jaki ma zakaz korzystania z plastikowych torebek w prawie 100 krajach, konieczne jest podejmowanie dalszych działań na etapie planowania, które umożliwią redukcję zużycia plastiku na całym świecie. 

Norma ISO 14001:2015, Międzynarodowy standard systemów zarządzania środowiskowego wspiera takie inicjatywy poprzez perspektywę cyklu życiowego. Zgodnie z nią organizacje na etapie projektowania produktów i usług oraz pozyskiwania i wykorzystywania surowców naturalnych uwzględniają wpływ na środowisko oraz sposób przetwarzania po upłynięciu cyklu życia. Ograniczenie lub eliminacja korzystania z plastikowych torebek umożliwia organizacjom zapobieganie zanieczyszczeniom oraz redukcję negatywnego wpływu na środowisko.

Współpracownicy towarzystwa Lloyd’s Register na całym świecie organizują wydarzenia i podejmują inicjatywy zmierzające do ograniczenia zużycia jednorazowych plastikowych torebek. Jakie kroki możesz podjąć już teraz, aby ograniczyć indywidualne zużycie plastiku? Co możesz zrobić w ramach swojej organizacji? Podejmij zobowiązanie do redukcji zużycia plastiku i udostępnij je – #BeatPlasticPollution.

Dowiedz się więcej i dołącz do inicjatywy na stronie http://www.worldenvironmentday.global 

#WorldEnvironmentDay

@unenvironment

This short UN Environment #CleanSeas video take a lighter look at the issue of marine litter and asks everyone around the world to break-up with single-use plastics and make their pledge at cleanseas.org.