Nowa era bezpieczeństwa i higieny pracy: Opublikowano normę ISO 45001:2018

Nowa międzynarodowa norma dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu zwiększenie globalnej spójności, aby miejsca pracy były bezpieczniejsze i zdrowsze dla wszystkich.

Norma ISO 45001:2018, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy — wymagania i wytyczne dotyczące zastosowania, została opublikowana w dniu dzisiejszym i dotyczy wszystkich organizacji o różnych rozmiarach, z różnych sektorów branżowych i lokalizacji. Celem dokumentu jest zmniejszenie liczby 2,78 milionów śmiertelnych wypadków w pracy oraz 374 milionów wypadków nieśmiertelnych i chorób zawodowych notowanych rocznie przez Międzynarodową Organizację Pracy (ang. International Labour Organization, ILO).

ISO 45001:2018 zastępuje normę OHSAS 18001; organizacje posiadające certyfikat będą miały trzy lata na przejście na nowy standard. Nowa norma wyznacza ramy, które można zastosować na każdym etapie łańcucha dostaw, aby stworzyć zdrowe i bezpieczne warunki prowadzące do ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Norma ISO 45001:2018 jest oparta na Załączniku SL — co oznacza że jest ona skonstruowana podobnie jak ISO 9001:2015 (system zarządzania jakością) i ISO 14001:2015 (system zarządzania środowiskowego), dzięki czemu jej wdrożenie i integracja z innymi systemami zarządzania przedsiębiorstwem będzie łatwiejsza.

W czasie gdy weryfikacji poddawane są wszystkie główne standardy ISO, firma Lloyd's Register stoi na czele komunikowania wprowadzanych zmian. Oferujemy całą gamę usług w zakresie ISO 45001, aby wspierać organizacje z całego świata we wdrażaniu nowej normy. Zapraszamy Państwa do udziału w naszych szkoleniach, konferencji czy korzystania z usług dedykowanych:

20.09.2018 - Konferencja: Bezpieczeństwo i higiena pracy w obliczu wymagań normy ISO 45001:2018 - dowiedz się więcej

Szkolenie: Wymagania i wdrożenie ISO 45001:2018 - dowiedz się więcej

Szkolenie: Audytor wewnętrzny wg ISO 45001:2018 - dowiedz się więcej

Szkolenia dla audytorów systemów zintegrowanych:

Analiza luk względem zgodności z ISO 45001:2018  - dowiedz się więcej

Zapraszamy!

Zespół Lloyds Register