Brexit: jakich konsekwencji mogą się spodziewać klienci LR poza Wielką Brytanią?

LR nadal optymalnie wspiera swoich klientów podczas i po negocjacjach Brexit.

Niezależnie od wyniku negocjacji, w dalszym ciągu oferujemy naszym klientom ciągłość usług. Aby to zapewnić, podejmujemy wszelkie niezbędne działania. Tutaj znajdziesz wszystkie istotne informacje.

Wielka Brytania i UE muszą jeszcze sfinalizować umowę o wycofaniu się Wielkiej Brytanii z UE. Istnieją dwa kluczowe obszary naszej działalności, które uważnie obserwujemy pod kątem potencjalnych skutków:

  • nasza działalność jako jednostka notyfikowana na podstawie różnych dyrektyw i rozporządzeń UE, oraz
  • jako uznana organizacja w sektorze morskim i offshore, która wymaga działania pod banderą UE.

Dzięki naszemu zaangażowaniu w komitety normalizacyjne, fora notyfikowanych jednostek i w silne relacje z rządem i środowiskami branżowymi, mamy możliwość na bieżąco śledzić rozwój wydarzeń.

Postaramy się ułatwić naszym klientom utrzymanie dotychczasowych zezwoleń notyfikowanych jednostek i uznanych organizacji, zapewniając im dostęp do rynków UE i Wielkiej Brytanii.

W miarę postępów negocjacji będziemy Państwa informować na bieżąco na tej stronie oraz za pośrednictwem naszych opiekunów klienta i zespołów ds. wsparcia przedsiębiorstw.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych obszarów zainteresowania i dalszych informacji na temat działań ze strony Lloyd’s Register podczas Brexitu, odwiedź międzynarodową stronę internetową pod poniższym linkiem, która zawiera wszelkie informacje z LR: https://www.lr.org/en/brexit/.

Odpowiedzi na zapytania można znaleźć w poniższej sekcji najczęściej zadawanych pytań:

Czy Lloyd's Register będzie nadal świadczyć usługi jednostek notyfikowanych w UE po Brexicie?

Tak, dążymy do zapewnienia wszystkim naszym klientom tego samego zakresu usług po Brexicie w UE27 i Wielkiej Brytanii, które obecnie świadczymy w UE.

Jesteśmy już zatwierdzoną przez COFRAC jednostką notyfikowaną do dyrektywy w sprawie dźwigów we Francji: Numer jednostki notyfikowanej 2748.

Złożyliśmy wnioski o uzyskanie wszystkich innych zezwoleń w Holandii. LR zamierza świadczyć identyczne usługi z tymi, które są obecnie świadczone przez dwie istniejące jednostki notyfikowane w Holandii, Lloyd's Register Verification BV (dla dyrektyw dotyczących urządzeń przemysłowych i zezwoleń na pojemniki przewoźne) oraz Lloyd's Register Nederland BV (dla urządzeń medycznych i urządzeń diagnostycznych in-vitro). Złożyliśmy wnioski o dyrektywy dotyczące wyrobów medycznych w ramach 93/42/EWG i 98/79/WE do VWS/Directie GMT w Holandii w celu uzyskania zezwolenia jednostki notyfikowanej dla Lloyd's Register Nederland BV.  Złożyliśmy również wnioski o dyrektywy ATEX, CPR, MD, MED, ND, PPE, PED i SPVD dla RVA w Holandii w celu uzyskania zezwolenia jednostki notyfikowanej dla Lloyd's Register Verification BV.  Wnioski są obecnie oceniane i oczekujemy, że stały harmonogram działań będzie dostępny do połowy lipca.

Przygotowaliśmy również wymagane wnioski dotyczące dyrektyw TPED, ADR i RID do De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) w Holandii w celu uzyskania zezwolenia jednostki notyfikowanej.

Jak długo będą obowiązywały moje obecne certyfikaty Lloyd's Register?

W związku z niedawnym ogłoszeniem okresu przejściowego oczekujemy, że wszystkie certyfikaty zachowają ważność do grudnia 2020 r.

Czy zmiany jednostki notyfikowanej będą bezpłatnie czy po cenie nominalnej?

Rozumiemy, że decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE może spowodować dodatkowe koszty dla naszych klientów i dla nas. Naszą intencją jest praca z każdym klientem indywidualnie w celu określenia odpowiedniej strategii przejścia i, o ile to możliwe, będziemy starać się wchłonąć wszystkie uzasadnione koszty, w tym koszty ponownego wystawienia certyfikatów.

Jakie kroki muszę podjąć teraz, aby przenieść certyfikaty, które nadal będą uznawane przez UE?

Ponieważ jesteśmy w trakcie podejmowania wszelkich niezbędnych kroków, aby złagodzić potencjalne skutki, nasi klienci nie muszą obecnie podejmować żadnych dalszych działań. Ponieważ wyniki negocjacji UE i Wielkiej Brytanii nie są znane, nadal dokładamy wszelkich starań, aby przekazywanie certyfikatów było jak najprostsze dla wszystkich naszych klientów.