Norma ISO 50001 w nowej odsłonie — nowa wersja normy ukaże się jesienią 2018 r.

Ostatnia, obowiązująca wersja normy (FDIS 50001) została wyodrębniona od przepisów TC 301 i przed publikacją przeniesiona do poziomu ISO z zachowaniem pełnej zgodności. Z tego względu jesienią 2018 r. należy liczyć się z publikacją nowej wersji normy ISO.

Podobnie jak w przypadku norm ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018, nowa wersja normy — ISO 50001:2018 — zostanie również opracowana w oparciu o „strukturę wysokopoziomową”, która ułatwi użytkownikom integrację normy w stosowane w zakładach systemy zarządzania energią. 

Zgodnie z oczekiwaniami, najnowsza wersja normy będzie przewidywać wyższe w porównaniu do wcześniejszych wersji wymagania w zakresie energooszczędności. Oznacza to, że użytkownicy zobowiązani są do metodycznego, spójnego gromadzenia i analizy danych dotyczących zużycia energii, a także normalizacji współczynników efektywności energetycznej (EEI) i weryfikacji zwiększenia energooszczędności. Wymaga to skorzystania z odpowiednich metod, które pozwolą na uwzględnienie wpływu znaczących czynników zewnętrznych na energooszczędność.

W związku z przejściem z aktualnie obowiązującej normy do wersji ISO 50001 przewiduje się trzyletni okres przejściowy. Po upłynięciu okresu przejściowego certyfikaty przyznane na podstawie starszej normy ISO 50001:2011 stracą ważność.

Z przyjemnością przedstawimy Państwu nowe wymagania normy ISO 50001 w ramach naszych praktycznych szkoleń oraz analiz GAP przeprowadzanych w zakładzie klienta, a także praktyczne przykłady zmian wprowadzonych w nowej wersji normy ISO 50001. Zapraszamy do kontaktu!