Lloyd's Register i Uniwersytet Jagielloński Zapraszają na studia podyplomowe - ZARZĄDZANIE I AUDYT

W działalności współczesnych przedsiębiorstw, organizacji publicznych i społecznych coraz większą rolę odgrywają systemy zarządzania jakością, środowiskowe, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz inne znormalizowane systemy zarządzania. W związku z powyższym wzrasta zapotrzebowanie na menedżerów i specjalistów, którzy znajomość znormalizowanych systemów zarządzania wykorzystają nie tylko do wprowadzania i utrzymywania takich systemów, ale także do ich niezależnej oceny, weryfikacji i doskonalenia.

W związku z powyższym Lloyd's Register wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie stworzył unikalny program studiów, który daje studentom unikalną możliwość nauki przez praktykę. Nasze zajęcia prowadzone w formie praktycznych warsztatów dają uczestnikom okazję nabycia wiedzy z zakresu standardów zarządzania wg najnowszych międzynarodowych standardów.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych UJ oraz praktyków z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu (przedstawiciele jednostek certyfikacyjnych, firm doradczych). Zajęcia na studiach realizowane są w formie: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, prac projektowych z wykorzystaniem kreatywnych technik dydaktycznych i obejmują 200 godzin. Duży nacisk jest położony na aspekt praktyczny omawianych zagadnień. Studia odbywają się w systemie dwusemestralnym.

ZARZĄDZANIE I AUDYTY

Studia podyplomowe realizowane przy współpracy Lloyd's Register i Uniwersytetu Jagiellońskiego