Polskie tłumaczenie norm ISO9001:2015, ISO14001:2015

Mija już prawie rok, jak weszła w życie nowa wersja normy ISO9001:2015 oraz ISO14001:2015.

Wielu klientów w tym czasie zdecydowało się na dokonanie zmian w systemach i przejście na nowe normy. 

Dla tych, którzy czekali na polskie tłumaczenie norm, mamy dobrą wiadomość. Zarówno ISO9001:2015 jaki i ISO14001:2015 zostały przetłumaczone na język polski.

Poprzez stronę PKN, możecie Państwo nabyć obie przetłumaczone normy w formie papierowej bądź elektronicznej:

Firmy, które jeszcze nie przeszły na nowe wersje, zachęcamy do tego, aby nie czekały na ostatnią chwilę na zaplanowanie auditu mającego na celu weryfikację systemu względem wymagań nowych wersji. 

Może się, bowiem zdarzyć, że stracicie Państwo ciągłość certyfikatu.

Chętnie pomożemy Państwu w ocenie gotowości systemu do przejścia na nową wersję, przeprowadzając audit wstępny albo analizę luk.

Oferujemy również szkolenia, które pomogą Państwu zapoznać się ze zmianami w normach:

Certyfikaty wydawane na nowe wersja standardu ISO9001:2015 oraz ISO14001:2015 posiadają akredytację UKAS.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem.