Aktualizacja norm LRQA: Grupa IATF (International Automotive Task Force) opublikowała IATF 16949:2016 – zaktualizowany standard zarządzania jakością dla sektora motoryzacyjnego

Grupa IATF (International Automotive Task Force) właśnie opublikowała IATF 16949:2016, dokument zastępujący ISO/TS 16949:2009 i stanowiący zaktualizowany standard zarządzania jakością dla sektora motoryzacyjnego.

W oparciu o międzynarodowy system zarządzania jakością ISO 9001, organizacje obecnie posiadające certyfikat ISO/TS 16949:2009 będą musiały przeprowadzić proces recertyfikacji do 14 września 2018.

Kevin How, kierownik techniczny ds. globalnej motoryzacji LRQA podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi ostatnich informacji ze strony IATF: „Mimo że nie jest to standard międzynarodowy (ISO), IATF 16949:2016 ma zostać wdrożony jako uzupełnienie standardu ISO 9001:2015, a także razem z nim. To raczej nie będzie indywidualny system zarządzania jakością. Będzie się on wpasowywał do innych kluczowych standardów systemów zarządzania, wykorzystując strukturę oraz tekst podstawowy Annex SL ISO.”

Grupa IATF wydała również przewodnik , który omawia kluczowe obszary, w tym okresy przejścia dla organizacji, które posiadają certyfikat ISO/TS 16949 lub rozważają jego wdrożenie.

Mając na uwadze zmiany w wiodących światowych standardach, LRQA jest liderem z zakresie informowania o zmianach. Oferujemy szeroki zakres usług związanych z oceną, jak również szkoleniami publicznymi i wewnętrznymi, a wszystko ma pomóc w zapewnieniu płynnego przejścia na nowe normy.

Aby uzyskać więcej informacji proszę wysłać wiadomość e-mail na adres enquiries@lrqa.comlub wejść na stronę www.lrqa.com/isostandardsupdate.