Wiadomości BRC

BRC Food 7: Oświadczenie dotyczące stanowiska w sprawie zabezpieczonych rur

Winnice, szczególnie te posiadające dużą liczbę zbiorników, miały wiele obaw odnośnie wymogów określonych w punkcie 4.2.3 („zewnętrzne zbiorniki, silosy i wszelkie rury zaciągowe z otworem zewnętrznym powinny być bezpiecznie zamknięte”).

Zostało wydane oświadczenie dotyczące stanowiska, zgodnie z którym: Zewnętrzne zbiorniki, silosy i wszelkie rury zaciągowe z otworem zewnętrznym powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić ryzyko celowego zanieczyszczenia produktu podczas przechowywania, np. wewnątrz terenu, na którym rozmieszczone są zbiorniki, i który otoczony jest ogrodzeniem z zamkniętą bramą; wewnątrz kontrolowanego obszaru lub produktów zabezpieczonych indywidualnie. Jeśli nie jest to możliwe, to muszą mieć miejsce kontrole zapewniające, że umyślne zanieczyszczenie nie pozostanie niewykryte, a także powinno być uniemożliwione niewykryte fałszowanie materiałów podczas przechowywania. Ustalenia dotyczące bezpieczeństwa powinny być oparte na ryzyku.

BRC Packaging 5:

Od 1 stycznia 2016 r. norma BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials jest stosowana do audytów certyfikujących. W 5. wydaniu normy „Packaging”, BRC chce przejść od „dobrych praktyk” (w 4. wydaniu) do „najlepszych praktyk”. Powoduje to wzrost oczekiwań wobec certyfikowanych firm. W 5. wydaniu wprowadzono wiele zmian zarówno w Wymaganiach (część II), jak i w Protokole audytu (część III).
Wymagania są teraz bardziej zgodne z wymogami 7. wydania normy BRC Food Safety. Położono dodatkowy nacisk na jakość produktów. Protokół audytu został również dostosowany do normy Food. Główne zmiany to zmodyfikowany system klasyfikacji, możliwość (częściowo) niezapowiedzianego audytu i dodatkowe dobrowolne moduły.
Konsorcjum BRC wydało wytyczne co do interpretacji i pełny spis zmian w wymaganiach: „Global Standard Packaging and Packaging Materials Issue 5 — Guide to Key Changes” (Przewodnik po najważniejszych zmianach w 5. wydaniu). Oba przewodniki można nabyć w księgarni BRC Bookshop (brcbookshop.com ).

Dodatkowy dobrowolny moduł — Towary handlowe

Zarówno dla 7. wydania normy BRC Food, jak i dla 5. wydania normy BRC Packaging, wydano dodatkowe dobrowolne moduły (AVM) dla Towarów handlowych. Moduły te mają zastosowanie do produktów, które normalnie zaliczono by do zakresu obowiązującej normy BRC Global Standard, ale które nie są produkowane, przetwarzane lub przepakowywane do opakowania podstawowego na terenie jednostki poddawanej audytowi:

  • BRC Food: Moduł dobrowolny 8 (Towary handlowe)
  • BRC Packaging: Moduł dobrowolny 7 (Towary handlowe)

Audyt ten przeprowadzany jest wyłącznie w połączeniu z głównym audytem BRC i może być przeprowadzony przez Państwa stałego audytora BRC. Typowy czas trwania audytu dla tego dodatkowego modułu wynosi pół dnia (zależy jednak od zakresu towarów handlowych). Jeśli audyt się powiedzie,
Jeśli chcą Państwo rozszerzyć swój audyt BRC Food lub BRC Packaging o moduł Towary handlowe, należy skontaktować się z biurem LRQA w celu rozszerzenia Umowy o certyfikacji.
Dokument zawierający wymagania dla dodatkowego dobrowolnego modułu (AVM) Towary handlowe można uzyskać w formie bezpłatnego pliku PDF w księgarni BRC Bookshop (brcbookshop.com )

BRC Storage & Distribution

Konsorcjum BRC pracuje obecnie nad nowym wydaniem normy Storage & Distribution. Nowe wydanie obejmie aktualizację wszystkich wymagań w celu zapewnienia ich przydatności do założonych celów.
Przewidywany harmonogram dla 3. wydania normy BRC Global Standard for Storage and Distribution:

  • Publikacja normy i wytycznych co do interpretacji — czerwiec/lipiec 2016 r.
  • Kursy szkoleniowe dla audytorów / stacjonarne: od czerwca/lipca do grudnia 2016 r.
  • Pierwsze audyty — zima 2016 r. / początek 2017 r.