Studia podyplomowe we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim

Przedstawiamy kolejną ofertę studiów podyplomowych, przygotowanych we współpracy LRQA z Uniwersytet Jagiellońskim.

ZARZĄDZANIE I AUDIT – to studiach, w których mogą uczestniczyć zarówno przedstawiciele firm usługowych, handlowych i produkcyjnych jak też instytucji finansowych, czy urzędów oraz innych organizacji. 

Studia są także doskonałą propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy zamierzają podwyższać swoją konkurencyjność na rynku pracy (krajowym i międzynarodowym).

Uczestnicy studiów pozyskają unikatowe kwalifikacje pozwalające na prace w charakterze menedżerów, pełnomocników, konsultantów, specjalistów w zakresie różnych systemów zarządzania, w tym między innymi jakością, środowiskowych oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Kwalifikacje te zostaną potwierdzone formalnie następującymi dokumentami:

  • Świadectwem Ministerialnym ukończenia studiów podyplomowych wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.
  • Certyfikatami wydanymi przez Lloyd's Register LRQA, potwierdzającymi odbycie i ukończenie kursów:

    •  Menedżer systemu zarządzania jakością
    • Menedżer systemu zarządzania środowiskowego
    • Menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy                                                   
  • Wydanym przez Lloyd's Register LRQA certyfikatem potwierdzającym odbycie i ukończenie kursu auditora systemów jakości (kurs akredytowany w IRCA - International Register of Certificated Auditors).
  • Certyfikatem potwierdzającym odbycie i ukończenie kursu pełnomocnika systemów zarządzania, wydanym przez Instytut Ekonomii Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączniku lub na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Informacja o studiach

Pobierz dokument