ISO 9001:2015 opublikowane

Dzisiejszą publikacją nowej normy ISO 9001:2015, kończy się proces zmian w normie ISO 9001. Międzynarodowy standard, dotyczący systemu zarządzania jakością, od dzisiaj jest dostępny w krajowych jednostkach normalizacyjnych. Opracowana przez Komitet Techniczny ISO, ISO/TC 176/SC2 norma ISO 9001:2015  została uaktualniona przy użyciu wspólnego modelu systemów zarządzania, wprowadzonego przez Aneks SL, który zakłada budowę normy  z 10 składowych (tak będą zbudowane wszystkie, uaktualnione standardy ISO).

Mówiąc o dzisiejszej publikacji Richard Crute-Morris, LRQA Assessment Services Capability Development Manager, powiedział:


„Teraz, kiedy ISO 9001:2015  zostało opublikowane, organizacje, chcące przejść na nową normę, mogą naprawdę korzystać z systemu zarządzania, opartego na wynikach, który dostarcza przewagę konkurencyjną”.  

Przejście na ISO 9001:2015

LRQA aktywnie działa na rzecz otrzymania międzynarodowej globalnej akredytacji na świadczenie usług z zakresu nowej normy dla naszych Klientów.
Dopóki akredytacja nie zostanie LRQA przyznana, każda organizacja, chcąca przejść na nową normę ISO 9001:2015,  może to zrobić i zostanie jej wystawiony nieakredytowany certyfikat. Jak tylko LRQA otrzyma akredytację, każdy nieakredytowany certyfikat, zostanie zmieniony i wystawiony nowy akredytowany.

Jeśli chodzi o zmiany w głównych standardach ISO, LRQA jest na czele w komunikacji zmian. Oferujemy szeroką gamę usług auditowych, jak również ogólnodostępnych kursów oraz szkoleń skrojonych dla indywidulanych Klientów, mających na celu pomóc organizacjom w płynnym przejściu na nową normę. Po więcej informacji na temat przejścia na nową normę ISO 9001:2015 oraz na temat naszych usług związanych z przejściem, skontaktuj się z nami przez email: lrqa@lrqa.pl