BRC 7 – Nowy standard Bezpieczeństwa żywności BRC, co się zmieniło?

BRC opublikowało w styczniu 2015 wydanie 7 Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności i to ten nowy standard będzie obowiązywał podczas audytowania od 1 lipca 2015 roku. Certyfikaty wydane na zgodność z wydaniem 6 będą ważne zgodnie z terminem wskazanym na certyfikacie.

Wydanie 7

Wprowadzono wiele zmian w Wymaganiach (część II) jak również i w Protokole Audytu (część III) wydania 7. Aktualizacja odzwierciedla pojawiające się wątpliwości w światowym przemyśle spożywczym (wycofania produktów, fałszerstwa żywności, itp). Największe różnice dotyczą zmiany systemu klasyfikacji i nacisku na integralność i autentyczność produktów, który to jest przywoływany w wielu miejscach standardu.

Zmiany te nie są, aż tak duże, jak w przypadku przejścia do wydania 6, ale nadal pozostaje wiele tematów, nad którymi zakłady będą musiały popracować mając na celu  spełnienie wszystkich wymagań wydania 7, jak na przykład  współpraca z pośrednikami/ brokerami, głębsza identyfikowalność, ocena słabych punktów i wiele innych zagadnień.

Zmiany w wymaganiach audytowych

Zmiany w wydaniu 7 odbiegają od drobnych usprawnień tekstowych w kierunku obszernych nowych wymagań. 'BRC wydało pełną listę wszystkich wprowadzonych zmian w wymaganiach: 'Wytyczne BRC- Przewodnik po zmianach od wydania 6 do wydania 7'. Poniżej znajduje się podsumowanie każdego rozdziału z najważniejszymi zmianami:

Nowy standard Bezpieczeństwa żywności BRC, co się zmieniło?

Rozdział 1 - Zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla

 • Brak większych zmian

Rozdział 2 - Plan Bezpieczeństwa Żywności - HACCP

 • Brak większych zmian

Rozdział 3 - Bezpieczeństwo Żywności oraz System Zarządzania Jakością

 • 3.4 Audyty wewnętrzne: Oczekuje się, że audyt wewnętrzny obejmuje grupę audytów fragmentów systemu zaplanowanych w jednym roku, a nie pojedynczego rocznego audytu.
 • 3.5.1 Zarządzanie dostawcami surowców i opakowań
  • Zmiana w odniesieniu do Podstawowego wymagania i dodanie autentyczności do Oświadczenia Woli.
  • Podmiana lub oszustwo zostały dodane do czynników ryzyka (patrz także 5.4.2). W celu rozważenia pojawiających się problemów i najnowszej historii spełnienia wymagań przez dostawców oczekiwany jest obecnie roczny przegląd oceny ryzyka.
  • Muszą być uwzględnieni dostawcy opakowań (do kontaktu z żywnością i opakowań konsumenckich).
  • Dozwolone jest zatwierdzenie dostawcy w oparciu o kwestionariusz tylko w przypadku niskiego ryzyka.
  • Zakład musi posiadać aktualną listę zatwierdzonych dostawców.
 • 3.5.1.3 (Nowy) Ten nowy punkt odnosi się do zasady, która mówi o zapewnieniu identycznego poziomu bezpieczeństwa niezależnie od tego, czy surowiec dostarczany jest za pośrednictwem pośrednika lub brokera czy też bezpośrednio. Uwaga: do dnia 1 lipca 2016 jest wystarczające, gdy zakład zademonstruje, że próbował uzyskać potrzebne informacje od pośredników / brokerów (oświadczenie stanowiska F081).
 • 3.5.4 Zarządzanie zlecanymi na zewnątrz usługami obróbki oraz pakowania: zlecane na zewnątrz czynności pakowania są obecnie zawarte w zakresie audytu.
 • 3.9 Identyfikowalność
  • Opakowania bezpośrednie (do kontaktu z żywnością i opakowania konsumenckie) są włączone do testów identyfikowalności.
  • 3.9.3 (Nowy): Jeżeli zatwierdzenie dostawcy opiera się tylko na kwestionariuszu, to konieczne jest prześledzenie surowców w systemach dostawcy w ramach testu identyfikowalności; wymagane w przypadku pierwszego zatwierdzenia, a następnie co najmniej raz na 3 lata.
 • 3.12 Orientacja na klienta i Komunikacja (Nowy)
  • Wdrożenie specyficznych polityk klientów, kodeksów dobrych praktyk
  • Zapewnienie, że podwykonawcy i / lub dostawcy są świadomi / przestrzegają polityki klientów wtedy, kiedy ma to zastosowanie.

Rozdział 4 – Standardy w Zakładzie

 • 4.3 Rozplanowanie, przepływ produktu i segregacja
  • 4.3.1: Zidentyfikowano nową strefę produkcji wysokiej ostrożności dla produktów niewymagających warunków chłodniczych. Obszary nieprodukcyjne muszą być także zidentyfikowane w planach zakładu, np. biura, stołówka.
  • 4.3.2: Rozszerzono wymagania dotyczące mapy zakładu.
  • 4.3.7: Nowy punkt, w którym określono wymagania dla wytwórców produktów niewymagających warunków chłodniczych, którzy to posiadają strefy wysokiej ostrożności. Strefy nie chłodnicze wysokiej ostrożności są określone w załączniku 2 standardu (np. czekolada z surowych ziaren kawy, masło orzechowe wytworzone z niepoddanych obróbce orzechów ziemnych).
 • 4.7.5 (Nowy): Czynności związane z utrzymaniem ruchu podejmowane w obszarach wysokiego ryzyka i wysokiej ostrożności: specyficzne zarządzanie ryzykiem zanieczyszczenia krzyżowego pochodzącym z narzędzi w strefie wysokiego ryzyka / wysokiej ostrożności.
 • 4.8.4 & 4.8.5: Wyposażenie dla personelu w strefie wysokiego ryzyka /wysokiej ostrożności: włączono oświadczenie woli z wydania 6 dotyczące wykorzystania kontrolowanego urządzenia do mycia obuwia; Dodano nowe wymaganie w zakresie posiadania programu monitorowania środowiska;
 • 4.13 Zarządzanie nadwyżkami żywności i produktami dla zwierząt (Nowy)
  • Upewnij się, że właściciele marek wydali wcześniej zgodę na utylizację produktu markowego
  • Upewnij się, że istnieją procedury potwierdzające zgodność  przeznaczenia na cele konsumpcyjne.

Rozdział 5 – Kontrola Produktu

 • 5.2 Etykietowanie Produktu  (Nowa sekcja)
  • 5.2.2 (Nowy): Dodano listę kontrolną zmian, która powinna spowodować przegląd informacji zamieszczonych na etykiecie.
  • 5.2.4 (Nowy): Zapewniono, że w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na etykiety, klient jest poinformowany dla umożliwienia podjęcia decyzji dotyczącej każdej zmiany treści etykiety.
 • 5.4 Autentyczność produktu, oświadczenia i łańcuch dostaw:
  • 5.4.1 (Nowy): Dostęp do informacji wspierającej ocenę ryzyka
  • 5.4.2 (Nowy): Ocena wrażliwości surowców
  • 5.4.3 (Nowy): Wprowadzenie badań opartych na ryzyku lub zapewnienie ograniczenia ryzyka.
  • 5.4.5 (Nowy): Weryfikacja oświadczeń wspierana przez certyfikację procesu (np. Kosher, Halal, ekologiczna)

Rozdział 6 – Kontrola Procesu

 • 6.2 Etykietowanie i Kontrola Opakowań (Nowa Sekcja)
  • 6.2.2: Dla zmniejszenia okazji występowania błędów wprowadzono kontrolę przydzielenia materiałów opakowaniowych do strefy pakowania.
  • 6.2.4: Nowe wymaganie majace zastosowanie tylko w tych miejscach, gdzie używane jest wyposażenie znajdujące się w linii.

Rozdział 7 - Pracownicy

 • Brak większych zmian

Zmiany w Protokole Audytu

Protokół Audytu zasadniczo pozostaje taki sam, ale z szeregiem zmian, takimi jak:

 • Osiągalne poziomy certyfikacji zostały rozszerzone, ze zmianami ograniczeń i konsekwencji:
  • Dodano poziom AA/AA+: maksymalnie 5 mniejszych niezgodności
  • Dodano poziom D/D+: najniższy poziom
 • Wszystkie zakłady są obecnie uprawnione do audytów niezapowiedzianych (nawet podczas pierwszego audytu).
 • Program Zapisów (Enrolment programme) został zastąpiony Programem Rynków Globalnych BRC (BRC Global Markets programme). Program ten jest przeznaczony dla bardzo małych zakładów, lub tych, w których system zarzadzania bezpieczeństwem żywności ulega doskonaleniu.  Zakład może wybrać audyt na poziomie podstawowym Poziomu Pośredniego; certyfikat nie będzie przyznany
 • W celu zmniejszenia obciążenia audytem w zakładach wprowadzono dodatkowe dobrowolne moduły (Additional Voluntary Modules/AVMs), np.
  • Moduł towarów handlowych: przeznaczony dla zakładów, które oprócz produkcji prowadzą także sprzedaż towarów handlowych; Zastosowanie tego modułu pozwala na anulowanie potrzeby dodatkowego audytu wg BRC Storage & Distribution.
  • Moduł ASDA AA: Specyficzny moduł klienta przeznaczony (i obowiązkowy) dla producentów wyrobów pod marką ASDA.

Dostępność Standardu oraz Wytycznych

Standard jest dostępny jako darmowy pdf poprzez stronę BRC Bookshop oraz BRC Participate, gdzie dostępne są także Wytyczne. Wszelkie zmiany będą publikowane na BRC website oraz BRC Participate.

Dodatkowe informacje

Jeśli masz jakieś pytania lub chciałbyś otrzymać dodatkową informację, skontaktuj się proszę z LRQA lub z przedstawicielem, z którym masz kontakt.