Aktualizacja normy ISO: Szkolenie w zakresie normy ISO 9001:2015 Audytor Wiodący SZJ otrzymuje pieczęć aprobaty IRCA

Od oficjalnej publikacji ISO 9001:2015 w połowie września Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Audytorów (ang. International Register of Certificated Auditors - IRCA) przyznał LRQA akredytację dla rosnącej liczby szkoleń. Najnowsze kursy w zakresie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) LRQA, które zdobyły akredytację IRCA to pięciodniowe szkolenie Audytor Wiodący (Lead Auditor), szkolenia Przejście na Audytora Wiodącego (Lead Auditor Transition) oraz szkolenie Audytor Wewnętrzny (Internal Auditor), które zostały opracowane lub uaktualnione w oparciu o nowo zmienioną normę ISO 9001:2015.

Pięciodniowe szkolenie Audytor Wiodący SZJ spełnia wymagania zarówno normy ISO 9000:2015 i ISO 9001:2015, i jest przeznaczone dla tych, którzy planują po raz pierwszy zarejestrować się w IRCA jako Audytor Wiodący SZJ. Ukończenie kursu spełnia wymagania  IRCA dotyczące Audytorów Wiodących SZJ

Pięciodniowy kurs, który obejmuje nowe egzaminy wydane przez IRCA, został zaprojektowany tak, aby skupić się na tych obszarach norm, które są nowe lub zmienione, oraz na umiejętnościach potrzebnych do przeprowadzenia audytu zmian, w tym na kontekście organizacyjnym, jak przeprowadzać audyt kierownictwa najwyższego szczebla, na zaangażowaniu i planowaniu działań w zakresie zagrożeń i szans.

Komentując przyznanie nagrody, Dave Sherring, Menedżer ds. Rozwoju Potencjału Szkoleń Zewnętrznych LRQA, powiedział: „Jesteśmy zachwyceni tą wiadomością od IRCA. Akredytacja dla szkolenia Audytor Wiodący SZJ to dodatkowe potwierdzenie naszego zaangażowania w zapewnianie najwyższej klasy usług, których chcą nasi klienci.”  

W celu wspierania organizacji na całym świecie po opublikowaniu 15 września norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, LRQA oferuje szeroki zakres usług związanych z oceną, jak również szkolenia publiczne i wewnętrzne, a wszystko ma pomóc w zapewnieniu płynnego przejścia na nowe normy.

Więcej informacji na temat zakresu usług przejścia LRQA, w tym kursu Audytor Wewnętrzny SZJ, można uzyskać pisząc na adres e-mail lrqa@lrqa.pl