Krótkie podsumowanie Konferencji „Bezpieczeństwo żywności”

W dniu 28 października 2014r. odbyła się coroczna konferencja LRQA skierowana do sektora spożywczego. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące programu certyfikacji FSSC22000, znakowania środków spożywczych, wymagań dla opakowań do kontaktu z żywnością. 

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się, według kolejności prezentacji:  

  • Agnieszka Podlewska z LRQA z prelekcją nt. FSSC22000 – zakres zastosowania i miejsce wśród programów certyfikacji uznanych na rynku międzynarodowym.
  • Cor Groenveld z LRQA z prelekcją nt. Certyfikacja i audity w międzynarodowym łańcuchu dostaw
  • Izabella Szewczyk z LRQA z prelekcją nt. Podsumowanie wymagań i zwrócenie uwagi na najczęściej występujące problemy przy auditowaniu FSSC22000.
  • Janusz Paździora reprezentujący firmę Air Products Sp. z o.o. z prelekcją nt. Zastosowanie technologii gazowych w przemyśle spożywczym.
  • Joanna Markowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prelekcją nt. Zmiany w prawodawstwie dotyczącym znakowania środków spożywczych wynikające z Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.
  • Joanna Gajda-Wyrębek z PZH z prelekcją nt. Wymagania prawne w obszarze nadzoru nad substancjami dodatkowymi i aromatami w zakładzie produkującym żywność.
  • Kazimiera Ćwiek-Ludwicka z PZH z prelekcją nt. Potwierdzanie zgodności opakowań do żywności w łańcuchu dostaw z wymaganiami prawnymi. 
  • Tomasz Tkaczyk z LRQA USA z prelekcją nt. Różnice pomiędzy Polską i USA (nie tylko geograficzne).
  • Dorota Żuławnik z LRQA z prelekcją nt. Podsumowanie wymagań i zwrócenie uwagi na najczęściej występujące problemy przy auditowaniu FSSC22000 w branży opakowaniowej.

Tematyka poruszona podczas konferencji jest konsekwencją spostrzeżeń poczynionych podczas naszej codziennej pracy i rozmów z przedstawicielami przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją żywności oraz produkcją opakowań do żywności. 

Dużo uwagi poświęca się już od dłuższego czasu FSSC22000, jako programowi certyfikacji uznanemu przez Global Food Safety Initiative (GFSI- Globalna Inicjatywa dla Bezpieczeństwa Żywności). Program ten skierowany jest do przedsiębiorstw produkujących żywność oraz do przedsiębiorstw wytwarzających opakowania przeznaczone do żywności. Warto zauważyć, że program FSSC22000 nadąża za coraz to wyższymi wymaganiami stawianymi przez GFSI na globalnym rynku certyfikacji w łańcuchu produkcji żywności i zyskuje uznanie rosnącej grupy przedsiębiorstw produkcyjnych, a szczególnie ich klientów.

Drugim obszarem naszego wspólnego z klientami zainteresowania okazała się interpretacja wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dn. 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które to będzie stosowane już od 13 grudnia 2014 r. (z wyjątkiem art. 9 ust. 1 lit. l i części B załącznika VI). 

Trzecim obszarem zainteresowania, któremu poświeciliśmy czas była prelekcja związana z zastosowaniem gazów spożywczych w branży żywnościowej.

Poruszone problemy podczas Konferencji są przedmiotem wielu dyskusji w ostatnich kilku miesiącach, dlatego też podjęliśmy próbę usystematyzowania wiedzy i interpretacji wymagań prawnych. Zaproszeni eksperci z ww. dziedzin wsparli uczestników naszego spotkania w dalszej wspólnej naszej pracy na rynku certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i opakowań. 

Uczestnicy Konferencji w rozmowach odbytych już po spotkaniu wyrazili swoje zadowolenie z uczestnictwa w Konferencji jak i z doboru tematów.Stwierdzili, że z przyjemnością wezmą udział w następnych spotkaniach organizowanych przez nas.

Gdyby byli Państwo zainteresowani otrzymaniem materiałów z Konferencji, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem, tel. 58 555 75 00.

Konferencja Food Wawa 11.14 CG Konferencja Food Wawa 11.14 ISz