Certyfikacja systemów zarządzania w sektorze medycznym

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w zarządzeniu nr 3/2014/DSOZ z dnia 23 stycznia 2014 roku określił kryteria dotyczące przyznawania dodatkowych punktów za posiadanie certyfikatów ISO, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

W zależności od rodzaju i zakresu świadczonych usług, placówka medyczna może uzyskać dodatkowe punkty za posiadanie akredytowanych certyfikatów systemów zarządzania, tj. za:

  • System Zarządzania Jakością: ISO 9001
  • System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000

LRQA Polska posiada angielską akredytację UKAS w zakresie certyfikacji systemów zarządzania wymienionych w powyższym Zarządzeniu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurach:

Sopot: Hanna Witczak, Ewa Rybicka

Katowice: Agnieszka Ronkiewicz

Zapraszamy do współpracy