Polska dołączona do listy krajów A dla transportu od 1 stycznia 2015r.

Raz w roku GMP+ International – we współpracy z zainteresowanymi stronami - ocenia jak postępuje rozwój certyfikowanego transportu drogowego w poszczególnych krajach. Gdy dostępność transportu certyfikowanego (GMP+ lub równoważnego) w danym kraju jest wystarczająca, ogranicza się możliwość korzystania z transportu niecertyfikowanego. Takie kraje są klasyfikowane jako tak zwane kraje A.

Obecnie kraje A to: Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Niemcy oraz Republika Czeska. Ocena ostatniego roku wykazała, że istnieje wystarczająca dostępność transportu certyfikowanego także w Polsce. W ostatnim czasie International Export Committee (IEC) przyjął propozycję dodania Polski na listę krajów A z dniem 1-1-2015. Zmiana ta została uwzględniona w kolejnej wersji standardu GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów, Załącznik 9.

Oznacza to w praktyce, że:

  • od 1-1-2015 będzie można korzystać jedynie z transportu certyfikowanego przy przewozach produktów GMP+ na terenie Polski oraz z lokalizacji położonych w Polsce.
  • transport musi być certyfikowany także w przypadku przewozu towarów pochodzących spoza Polski, ale przeznaczonych docelowo dla firmy certyfikowanej GMP+ znajdującej się w Polsce.
  • jako wyjątek, transport nie certyfikowany może być wykorzystywany przy przewozach nieprzetworzonych produktów rolnych w czasie żniw oraz przy przewozach siana i słomy. Wówczas muszą być spełnione wymogi specjalne zawarte w procedurze gatekeeper’a w dokumencie GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów, Załącznik 9.

W razie pytań dotyczących wdrożenia tej zmiany, prosimy kontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 58 555 75 04 lub wysłać mail: hanna.witczak@lr.org