Efektywne zarządzanie energią - ISO 50001

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 LRQA Polska oferuje analizę stanu dojrzałości Państwa systemu zarządzania do certyfikacji ISO 50001.

We wspomnianym okresie analiza będzie oferowana w specjalnej cenie.

Skorzystanie z tej oferty nie obliguje do przeprowadzenia certyfikacji przez LRQA.

W przypadku zainteresowanie ofertą, prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 58 555 75 04 lub 58 555 75 10