Środowisko i Energia

Norma ISO 14001 to międzynarodowy standard dla systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który pomaga w identyfikacji, ustaleniu ważności i zarządzaniu zagrożeniami środowiskowymi w ramach praktyki biznesowej danej organizacji.

Certyfikacja ISO 14001 pozwala skutecznie zarządzać wpływem organizacji na środowisko poprzez podjęcie zobowiązań do zapobiegania zanieczyszczeniom, zgodności z przepisami prawa i ciągłym doskonaleniem. ISO 14001 może być zastosowana do każdego typu organizacji niezależnie od branży. Nasze usługi certyfikacji ISO 14001 pozwalają zaprezentować kryteria środowiskowe pracownikom organizacji i innym zainteresowanym podmiotom.