Znaleziono 250 pasujących wyników

Formularz powiadomienia o wycofaniu produktu z rynku lub z obrotu

Aby zgłosić wycofanie produktu z rynku lub z obrotu można skorzystać z naszej strony internetowej. Wiele standardów certyfikacji zobowiązuje organizację do powiadomienia organu certyfikującego w przypadku przeprowadzania wycofania produktu z rynku lub z obrotu.

Opis Przebiegu Auditu

Nasze podejście wiarygodności biznesowej Business Assurance pozwala na ocenę dostosowaną do tego, jak dobrze system jest zarządzany oraz czy redukuje ryzyko operacyjne w każdym aspekcie (np. jakości, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa i higieny pracy) przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z wymaganiami wybranej normy lub systemu.

Opis Przebiegu Auditu

Nasze podejście wiarygodności biznesowej Business Assurance pozwala na ocenę dostosowaną do tego, jak dobrze system jest zarządzany oraz czy redukuje ryzyko operacyjne w każdym aspekcie (np. jakości, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa i higieny pracy) przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z wymaganiami wybranej normy lub systemu.

FSSC 22000 Bezpieczeństwo Żywności

Normy i Standardy

FSSC 22000 to kompletny system certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Oparty na systemie ISO 22000, ISO 22003 i ISO/TS 22002-1 (wcześniej znanym jako PAS 220), opracowany w celu spełnienia specyfikacji techniczny Programu Warunków Wstępnych dla produktów spożywczych i producentów składników żywności. Zakres FSSC został rozszerzony o wymagania programu warunków wstępnych dla bezpieczeństwa opakowań do kontaktu z żywnością.

ISO 9001 System Zarządzania Jakością

Normy i Standardy

Klienci oczekują produktów najlepszej jakości oraz doskonałej obsługi. Certyfikacja systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 pozwala osiągnąć oba cele i mieć przewagę nad konkurencją. LRQA Bussines Assurance pomaga firmom zarządzać ich systemem zarządzana oraz ryzykiem tak aby poprawić obecną sytuację firmy oraz zapewnić jej lepszą pozycję w przyszłości.