Warunki członkostwa w sieci doradców LR

  1. Członkostwo w sieci doradców LR jest bezpłatne. Rejestracja i przyłączenie się w żadnym wypadku nie stanowią zobowiązania do dalszego członkostwa.
  2. Członkowie sieci doradców LR mogą w każdej chwili zrezygnować z członkostwa. Rezygnację należy złożyć na piśmie w formie wiadomości e-mail na adres ConsultantPoland@lr.org Nie jest wymagana ściśle określona forma tej wiadomości.
  3. Lloyd´s Register Poland zastrzega sobie prawo do rozwiązania sieci doradców LR w dowolnym momencie bez podawania przyczyn, jeśli zostanie to uznane za konieczne.
  4. LR zastrzega sobie prawo do hospitacji wydarzeń wspomnianych w materiałach informacyjnych (warsztatu NST, forum klientów, paneli dyskusyjnych i imprez), jeśli zostanie to uznane za konieczne.
  5. Srebrne członkostwo umożliwia zarezerwowanie dla swoich klientów maksymalnie jednego otwartego szkolenia rocznie po promocyjnej cenie (5% zniżki). Pozostałe zarezerwowane szkolenia zostaną przeprowadzone po cenie normalnej. 
  6. Złote członkostwo umożliwia zarezerwowanie dla swoich klientów po promocyjnej cenie maksymalnie jednego otwartego szkolenia (10% zniżki) i maksymalnie jednego wewnętrznego szkolenia (5% zniżki) rocznie. Pozostałe zarezerwowane szkolenia zostaną przeprowadzone po cenie normalnej.
  7. LR zapewnia zniżki wspomniane w punktach 5 i 6 tylko w przypadku uczestnictwa w szkoleniach nowych klientów LRQA.
  8. LR nie zapewnia rabatu na szkolenia, które zostały zarezerwowane przed przyłączeniem się do sieci. Członkostwo nie daje wtedy prawa do korzystania ze zniżki.
  9. Jeśli do sieci LR chce dołączyć kilku doradców z jednego przedsiębiorstwa, zniżki wspomniane w punktach 5 i 6 dotyczą przedsiębiorstwa jako całości. Jeśli więc jeden z doradców z danego przedsiębiorstwa skorzysta ze zniżki na szkolenia, nie będzie ona już przysługiwać innym doradcom z tego przedsiębiorstwa. 
  10. Zniżki wspomniane w punktach 5 i 6 przydzielane są według rezerwacji, nie według osoby.
  11. Logo „doradcy zatwierdzonego przez LR” mogą stosować wyłącznie doradcy ze złotym członkostwem. Po upłynięciu okresu ważności złotego członkostwa stosowanie tego logo jest niedozwolone. W żadnym wypadku nie wolno też stosować tego logo w sposób, który mógłby sugerować, że dany doradca uzyskał certyfikat LR lub jest przez LRQA rekomendowany. W przypadku nieprawidłowego korzystania przekażemy Państwu informację na ten temat i doradzimy, jak dostosować się do wymogów. W mało prawdopodobnym przypadku świadomego oszustwa zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia danego doradcy z sieci LR i wpisania go na publiczną „czarną listę”.
  12. LR przekazuje dane doradców ze złotym statusem klientom, jeśli potrzebują oni pomocy przy wdrażaniu systemów zarządzania. Dany doradca musi jednak spełniać oczekiwania klienta pod względem branży i doświadczenia. W żadnym wypadku nie stanowi to jednak rekomendacji lub poręczenia za danego doradcę. Ostateczną decyzję dotyczącą skorzystania z usług doradcy podejmuje zawsze klient.
  13. Złote członkostwo jest ważne przez okres 2 lat. W przypadku spełnienia wymaganych warunków (pozyskanie dwóch klientów lub zarezerwowanie dwóch szkoleń LR w ciągu 2 lat), członkostwo zostaje wydłużone o kolejne dwa lata. 
  14. Jeśli do sieci LR chce dołączyć kilku doradców z jednego przedsiębiorstwa, punkt 10 dotyczy przedsiębiorstwa jako całości. Jeśli doradca z danego przedsiębiorstwa spełnia wspomniane warunki, złote członkostwo zostaje przedłużone dla wszystkich doradców z tego przedsiębiorstwa.
  15. Srebrne członkostwo nie jest ograniczone czasowo i ustaje albo w przypadku rozwiązania sieci doradców LR przez LR, albo w przypadku wyrejestrowania się członka. Dodatkowo LR zastrzega sobie prawo do wykluczenia w dowolnym momencie danego doradcy z sieci, niezależnie od statusu jego członkostwa, jeśli zostanie to uznane za konieczne.
  16. LR zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uzyskania srebrnego lub złotego członkostwa w dowolnym momencie, jeśli zostanie to uznane za konieczne. 
  17. LR zastrzega sobie prawo do zmiany okresów ważności srebrnego lub złotego członkostwa w dowolnym momencie, jeśli zostanie to uznane za konieczne.
  18. LR zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju i zakresu wszystkich korzyści i zniżek w dowolnym momencie, jeśli zostanie to uznane za konieczne.
  19. Nie można łączyć żadnej z oferowanych tutaj zniżek z innymi rabatami.