Lloyd’s Register — Nota o ochronie prywatności

Lloyd's Register bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i zobowiązuje się do zapewnienia ich ochrony przez cały czas.

Jaki jest cel niniejszej Noty o ochronie prywatności? 

Lloyd's Register bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i zobowiązuje się do zapewnienia ich ochrony przez cały czas. 

Celem niniejszej Noty o ochronie prywatności jest przystępne wyjaśnienie Państwu, w jaki sposób Państwa dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez nas w trakcie Państwa kontaktów z nami, jak również jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych. 

Co to jest Lloyd’s Register? 

Nazwa „Lloyd’s Register” odnosi się do międzynarodowej grupy spółek należących do Lloyd's Register Group Limited (numer spółki w Wielkiej Brytanii: 08126909), która z kolei jest własnością Lloyd's Register Foundation (numer fundacji charytatywnej w Wielkiej Brytanii: 1145988, numer spółki w Wielkiej Brytanii: 07905861). 

Jak skontaktować się z Lloyd's Register? 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Noty o ochronie prywatności lub wykorzystania przez nas danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:

  • e-mail: dataprotection@lr.org;
  • adres pocztowy: Data Protection Officer, Lloyd’s Register, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS; lub
  • telefon: (+44) 020 7423 1724. 

Jakie dane osobowe gromadzi Lloyd's Register? 

Lloyd's Register gromadzi tylko podstawowe dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i podstawowe dane kontaktowe — a także wszelkie inne informacje, które zdecydują się Państwo podać) i tylko w następujący sposób:

  • Informacje, które sami podają Państwo za pośrednictwem naszej strony internetowej, na piśmie, telefonicznie, na naszych wydarzeniach lub w inny sposób; lub
  • Informacje, które uzyskujemy w wyniku Państwa interakcji z naszymi witrynami internetowymi i/lub usługami. 

Nie będziemy prosić o żadne dane wrażliwe na Państwa temat i nie zamierzamy ich gromadzić. 

Dlaczego Lloyd's Register gromadzi dane osobowe? 

Lloyd's Register musi znać Państwa podstawowe dane osobowe, aby odpowiadać na Państwa prośby i dostarczać Państwu informacji dotyczących naszych usług (takich jak biuletyny, aktualizacje branżowe, informacje o naszych produktach i usługach, zaproszenia na wydarzenia, ankiety, badania rynku itp.), na które muszą Państwo wyrazić zgodę lub które dotyczą produktów lub usług Lloyd's Register, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do żadnych innych celów. 

Lloyd's Register gromadzi informacje o korzystaniu przez Państwa z naszych witryn za pomocą plików cookie. Robimy to w taki sposób, abyśmy mogli dostosować i spersonalizować sposób korzystania przez Państwa z witryn oraz, w połączeniu z informacjami i danymi dotyczącymi korzystania z witryn przez innych użytkowników, ulepszyć zawartość, układ i wydajność naszych witryn internetowych. Dalsze informacje można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie

W jaki sposób chronione są Państwa dane osobowe? 

Lloyd's Register będzie przechowywać Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz nie będzie ujawniać Państwa danych osobowych żadnym podmiotom spoza swojej grupy ani żadnej osobie czy podmiotowi spoza Wielkiej Brytanii i/lub Unii Europejskiej, z wyjątkiem i w zakresie: (i) niezbędnym do celów określonych w niniejszej Nocie o ochronie prywatności; oraz (ii) w przypadku gdy Lloyd's Register uprzednio upewni się, że istnieją odpowiednie zabezpieczenia zapewniające dalsze przechowywanie i wykorzystywanie takich informacji zgodnie z niniejszą Notą oraz z rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych (UE 2016/679). 

Korzystamy z pomocy dostawców usług do obsługi naszych stron internetowych, w tym hostingu stron internetowych i funkcji zapytań, a niektórzy z tych dostawców będą przetwarzać dane osobowe w ramach usług, które nam dostarczają. Gwarantujemy że dostawcy ci również przestrzegają niniejszej Noty o ochronie prywatności. 

Jak długo Lloyd's Register przechowuje dane osobowe? 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Lloyd's Register przez okres nie dłuższy, niż jest to racjonalnie konieczne dla celów określonych w niniejszej Nocie o ochronie prywatności, chyba że będzie to wymagane przez prawo.

Jakie prawa Państwu przysługują? 

Mają Państwo szereg praw związanych z Państwa danymi osobowymi, w tym:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich kopiowania;
  • prawo do skorygowania wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Lloyd's Register lub sprzeciw wobec niego;
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie przez nas danych w dowolnym momencie (tj. w tym prawo do rezygnacji lub anulowania subskrypcji w dowolnym momencie poprzez skontaktowanie się z nami w sposób określony w niniejszej Nocie o ochronie prywatności lub poprzez kliknięcie łącza rezygnacji w otrzymywanych od nas wiadomościach e-mail).

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z nami. Odpowiedzi udzielimy w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku, chyba że wniosek jest złożony lub zawiera znaczną ilość danych, wówczas odpowiemy w ciągu trzech miesięcy. 

Jak złożyć skargę? 

W przypadku skargi dotyczącej sposobu postępowania z Państwa danymi osobowymi przez Lloyd's Register prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Lloyd's Register przy użyciu danych podanych powyżej. 

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W przypadku Lloyd's Register właściwym organem nadzorczym jest Brytyjskie Biuro Komisarza ds. Informacji (w celu złożenia skargi lub zgłoszenia wątpliwości należy odwiedzić stronę https://ico.org.uk/concerns/).

Czy Lloyd's Register aktualizuje Notę o ochronie prywatności? 

Lloyd's Register może od czasu do czasu zmieniać treść niniejszej Noty o ochronie prywatności bez powiadomienia. Należy okresowo sprawdzać niniejszą Notę o ochronie prywatności, aby znać najnowszą wersję podczas odwiedzania naszych witryn internetowych. Niniejsza Nota o ochronie prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 3 maja 2018 r.