Polityka prywatności

Lloyd rozumie i szanuje prawo osób prawnych i fizycznych do prywatności i zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych nam przekazanych.

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarza się dane i informacje przesyłane przez użytkownika na serwer niniejszej witryny internetowej oraz w jaki sposób użytkownik może mieć wpływ na sposób i zakres przetwarzania ww. danych i informacji.

Ciasteczka (Cookies)

Pliki cookie (ang. ciasteczko) to niewielkie informacje tekstowe wysyłane z serwera witryny internetowej i zapisywane na twardy dysk użytkownika w celu zbierania i przechowywania danych. To bardzo powszechna metoda pozwalająca doskonalić funkcjonowanie witryny internetowej. W plikach cookies przechowywane są informacje, które umożliwiają trafniejszą personalizację treści odwiedzanej witryny na podstawie analizy, której automatycznie dokonuje serwer danej witryny.

Większość przeglądarek domyślnie zezwala na obsługę plików cookie. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie lub zaznaczyć opcję każdorazowego powiadamiania o próbie ich przesłania w swojej przeglądarce. Jednak wyłączenie obsługi plików cookie nie pozwala na optymalne wykorzystanie treści witryny internetowej.

Niniejsza witryna internetowa może wykorzystywać pliki cookie w celu monitorowania aktywności użytkowników na stronach witryny. Na podstawie zebranych w ten sposób statystyk możemy polepszyć funkcjonalność stron(y) lub zmierzyć popularność danej strony w witrynie internetowej. Informacja statystyczna tego typu nie rozpoznaje tożsamości użytkownika. Pliki typu cookie nie umożliwiają odczytywania innych danych znajdujących się na twardym dysku użytkownika ani nie mogą uszkodzić systemu operacyjnego.

Rodzaje stosowanych przez nas plików cookie oraz sposób ich wykorzystywania:

Dalsze informacje dotyczące plików cookie oraz instrukcje wyłączenia obsługi plików cookie dla poszczególnych przeglądarek można znaleźć na stronie: www.allaboutcookies.org

Przeglądana aktualnie witryna internetowa może korzystać z narzędzia Wowanalytics. Wowanalytics nie wykorzystuje plików cookie a my nie zapisujemy dzięki temu narzędziu danych osobistych. Informacje zebrane przez narzędzie Wowanalytics wykorzystywane jest wyłącznie do monitorowania aktywności w witrynie internetowej.

Rejestracja i wypełnianie formularzy

W trakcie wypełniania formularza zamówienia produktów lub usług użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych takich jak np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, a także danych dotyczących karty kredytowej.

Powyższe dane mogą zostać przekazane jednostkom Lloyds Register Group Limited odpowiedzialnym za zarządzanie usługami/produktami zamówionymi przez użytkownika.

Wszystkie dane podane przez użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, o ile nie określono tego inaczej w formularzu.

Informacje podane przez użytkownika będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w danym rejonie przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami i procedurami ochrony danych, które uniemożliwiają dostęp do danych wszelkim osobom nieupoważnionym (w tym naszym pracownikom).

Przetwarzanie danych w marketingu bezpośrednim

Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z przyjmowania usług marketingu bezpośredniego na każdym etapie zbierania danych. Jeśli użytkownik nie zrezygnuje z powyższej opcji, możemy przedstawić mu informacje dotyczące:

  • Usług i produktów, które mogą zainteresować użytkownika.
  • Zmian i udoskonaleń witryny internetowej.

W razie chęci rezygnacji z przyjmowania usług marketingu bezpośredniego, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe poniżej).

Przekazywanie i udostępnianie informacji

Nie ujawniamy zebranych danych osobowych, o ile nie zostaniemy do tego zobowiązani lub o ile nie otrzymamy na to pozwolenia od organu prawa, lub byłoby to konieczne dla sprawnego funkcjonowania naszej organizacji (np. dane mogą zostać przekazane innym jednostkom podlegającym Lloyd’s Register Group Limited bądź innym osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie dla nas danych (także poza granicami Wlk. Brytanii i/lub UE). Gdyby zaistniała opisana powyżej sytuacja, zapewniamy, że będziemy działać w pełnej zgodzie z przepisami ochrony danych osobowych wynikających z wiążących nas umów i prawodawstwa.

Wprowadzanie poprawek/aktualizacja danych

Jeśli jakiekolwiek przekazane informacje są nieprawidłowe bądź niekompletne, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu podanego poniżej. Wszelkie informacje zgłoszone do poprawki zostaną skorygowane tak szybko, jak tylko to możliwe.

Inne witryny i strony internetowe

W naszej witrynie internetowej mogą znajdować się linki do innych witryn lub stron, które są poza zasięgiem naszej kontroli, co oznacza że niniejsza polityka prywatności ich nie dotyczy.

Osoby zarządzające innymi witrynami lub stronami mogą zbierać i przetwarzać dane zgodnie z ich własną polityką prywatności, która może różnić się od naszej.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności

Usługi przedstawione w naszej witrynie mogą zostać zmienione w dowolnym czasie, bez powiadomienia, możemy także w dowolnym momencie zmienić treść polityki prywatności.

Prawa dostępu

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Aby pozyskać kopię przechowywanych przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt na adres podany poniżej.

Inspektor Ochrony Danych,
Lloyd's Register Group Services Limited
71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS, UK
E chad.colby-blake@lr.org
T +44 (0)20 7423 1724