4 filary SMETA

Czym są 4 filary SMETA?

Opracowane przez forum AIM Progress, by pójść o krok dalej, niż standardowe audyty SMETA (audyty etycznego handlu dla członków SEDEX), 4 filary SMETA to ustalony format audytu, kładący jednakowy nacisk na 4 główne obszary: standardy pracy, ochronę środowiska, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz uczciwość w biznesie. 4 filary SMETA są uznawane przez członków forum AIM Progress, stale powiększającej się grupy producentów artykułów konsumpcyjnych z całego świata. 4 filary SMETA zostały zaprojektowane, aby spełnić szereg celów, w tym promowanie odpowiedzialnego zaopatrzenia w łańcuchu dostaw, poprawę efektywności i skuteczności oceny opartej na standardowej metodologii oraz umożliwienie wymiany danych dotyczących oceny.

Dlaczego 4 filary SMETA są ważne?

4 filary SMETA zostały opracowane przez członków forum AIM Progress w celu wspierania odpowiedzialnych praktyk zaopatrzenia i zrównoważonych systemów produkcyjnych. AIM Progress ma na celu rozwijanie i promowanie wykorzystywania stałych metod oceny realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w łańcuchu dostaw oraz zwiększanie efektywności wszystkich przedsiębiorstw przez gromadzenie, ocenę i wymianę informacji poprzez platformę wymiany danych z zakresu etyki biznesowej dostawców SEDEX.
Do korzyści zaliczają się:

 • Zmniejszenie stopnia powielania wysiłków poprzez ustandaryzowane, wspólne podejście do audytów etycznego handlu
 • Ulepszone zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Ulepszona ochrona marki poprzez zaangażowanie w odpowiedzialne zaopatrzenie
 • Porównywanie możliwości z międzynarodową siecią organizacji.

Korzyści z 4 filarów SMETA z LRQA

Unikalna metodologia oceny LRQA — Business Assurance — zapewnia, że nasze audyty społeczne skupiają się na obszarach i zagadnieniach, które są istotne dla Twojej firmy. Działamy w ponad 120 krajach. Ta globalna sieć zapewnia zarówno obecność na całym świecie, jak i znajomość lokalnego języka, kultury i ustawodawstwa. Nasi audytorzy są ekspertami w dziedzinie odpowiedzialności społecznej, dostosowują się do potrzeb biznesowych klienta, umożliwiając skuteczną i szczegółową ocenę Twojego systemu.
Audyty 4 fi larów SMETA dokonywane przez LRQA pomagają zapewnić stosowanie "dobrych praktyk" w dziedzinie odpowiedzialnego zaopatrzenia, i dają następujące efekty:

Przewaga konkurencyjna

LRQA jest liderem na rynku świadczenia usług oceny, certyfikacji i szkoleń. Wiele najbardziej znanych na świecie firm wybiera usługi oceny LRQA.

Ciągłe doskonalenie

Ulepsz procesy odpowiedzialnego zaopatrzenia w całej firmie i wprowadź usprawnienia w całym łańcuchu dostaw.

Nowe możliwości biznesowe

Audyty LRQA znacznie poprawią Twoje możliwości współpracy z wieloma organizacjami, gdzie 4 filary SMETA są wymagane lub oczekiwane

Co oznacza SMETA i czym są cztery filary?

Co oznacza SMETA i czym są cztery filary?

SMETA to audyt etycznego handlu dla członków Sedex.

Czym jest SMETA?

Czym jest SMETA?

SMETA to audyty wykorzystywane przez producentów i sprzedawców detalicznych będących członkami Sedex. Obejmują one trzy elementy:
 • Jednolite wytyczne dobrych praktyk w zakresie prowadzenia audytów etycznego handlu
 • Jednolity format raportu z audytu
 • Jednolity format planu działań naprawczych.

Czym jest SMETA-AIM?

Czym jest SMETA-AIM?

SMETA AIM to audyty etycznego handlu dla członków Sedex / Association des Industries Marque. SMETA AIM to:
 • Jednolity format audytu opracowany i zaakceptowany przez członków AIM PROGRESS do przesyłania na platformę Sedex
 • Jednakowa metoda oceny dostawców (audyt)
 • Większy nacisk na uczciwość biznesową i ochronę środowiska, niż w zwykłych audytach SMETA.

Zatem czym jest AIM-PROGRESS i jakie są cztery filary, na których się opiera?

Zatem czym jest AIM-PROGRESS i jakie są cztery filary, na których się opiera?

AIM-PROGRESS to forum producentów artykułów konsumpcyjnych stworzone, aby umożliwić i promować odpowiedzialne praktyki zaopatrzenia i zrównoważone systemy produkcji. Jest to globalna inicjatywa wspierana i sponsorowana przez AIM w Europie i GMA w Ameryce Północnej.

Ma na celu rozwijanie i promowanie wykorzystywania stałych metod oceny realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w łańcuchu dostaw oraz zwiększanie efektywności wszystkich przedsiębiorstw przez gromadzenie, ocenę i wymianę jawnych informacji dotyczących realizacji CSR w łańcuchu dostaw.

AIM = Association des Industries Marque — Europejskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych

PROGRESS = PROGramme for RESponsible Sourcing — Program na Rzecz Odpowiedzialnego Zaopatrzenia

Program AIM Progress opiera się na czterech filarach:

 1. Standardy pracy
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Ochrona środowiska
 4. Uczciwość w biznesie.

Dlaczego odpowiedzialne zaopatrzenie jest ważne?

Dlaczego odpowiedzialne zaopatrzenie jest ważne?

Producenci markowych towarów mają wysokie aspiracje w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w tym odpowiedzialnego zaopatrzenia, i muszą:

 • Upewnić się, że nie istnieją zagrożenia wynikające z kwestii takich jak niskie standardy pracy w łańcuchach dostaw
 • Podejmować aktywne działania w celu ograniczenia takiego ryzyka
 • Efektywnie i skutecznie wdrażać takie działania.

Jak przedsiębiorstwa mogą wdrożyć odpowiedzialne zaopatrzenie w swoich łańcuchach dostaw?

Jak przedsiębiorstwa mogą wdrożyć odpowiedzialne zaopatrzenie w swoich łańcuchach dostaw?

Można tego dokonać na wiele sposobów, z których główne to:

 • Kodeksy dostawców
 • Oceny dostawców
 • Audyty na miejscu
 • Działania korygujące/naprawcze.

Jakie są korzyści audytów zewnętrznych?

Jakie są korzyści audytów zewnętrznych?

Jest wiele korzyści, w tym:

 • Organy dokonujące audytu są niezależnymi podmiotami zapewniającymi neutralność i wiarygodność
 • Międzynarodowa sieć zapewniająca obecność na całym świecie, znajomość lokalnego języka, kultury i ustawodawstwa oraz duże doświadczenie w dziedzinie kadr, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska
 • Porównanie z innymi firmami
 • Tylko trzy firmy audytorskie są polecane przez AIM Progress, aby:
 • zapewnić jakość i spójność,
 • a przede wszystkim generować krzywą uczenia się, aby przeciwdziałać ograniczeniom audytów (pokazywaniu tylko danego momentu w czasie).

Czy Sedex opiera się na jakimś konkretnym kodeksie?

Czy Sedex opiera się na jakimś konkretnym kodeksie?

Sedex przechowuje informacje na temat etycznych i odpowiedzialnych praktyk objętych konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy, kodeksem ETI Base Code, SA8000, ISO 14001 i branżowymi kodeksami postępowania. Członkowie Sedex mogą korzystać z informacji dostępnych w systemie w celu oceny dostawców według dowolnego z tych kodeksów lub standardów pracy zawartych w indywidualnych kodeksach korporacji. Sedex nie określa konkretnego kodeksu, ani nie stwierdza, że dostawcy spełnili lub nie spełnili wymagań.

Czym różni się Sedex od innych organizacji, takich jak Inicjatywa Etycznego Handlu (ETI)?

Czym różni się Sedex od innych organizacji, takich jak Inicjatywa Etycznego Handlu (ETI)?

Sedex to dostępna w Internecie baza danych pozwalająca firmom przechowywać i przeglądać dane na temat etycznych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Sedex nie ustala żadnych norm ani nie określa polityki swoich członków. Jest to wyłącznie narzędzie ułatwiające dostęp do informacji.

Czy Sedex dodaje jedynie kolejny poziom biurokracji?

Czy Sedex dodaje jedynie kolejny poziom biurokracji?

Nie; Sedex ma na celu unikanie niepotrzebnego powielania informacji. Wspomagamy zbieżność w zakresie etycznego handlu i wierzymy, że Sedex może rzeczywiście przyczynić się do zmniejszenia biurokracji. Stając się członkiem Sedex musisz tylko wypełnić jedną ankietę i możesz dzielić się informacją z wieloma klientami.

Czy informacje na platformie Sedex są prawidłowe?

Czy informacje na platformie Sedex są prawidłowe?

Zasady Sedex wymagają, aby członkowie dokładali wszelkich starań, by zapewnić, że informacje umieszczone na platformie Sedex są poprawne. Tym niemniej nie weryfikujemy ani nie potwierdzamy tych informacji. Jeśli potrzebujesz potwierdzenia danych, sugerujemy zwrócić się o zewnętrzny audyt etyczny dokonany przez niezależny podmiot w siedzibie dostawcy.

Jestem dostawcą i przedstawiam już moim klientom własną ocenę i informacje pochodzące z audytów. Jakie są korzyści Sedex dla mnie?

Jestem dostawcą i przedstawiam już moim klientom własną ocenę i informacje pochodzące z audytów. Jakie są korzyści Sedex dla mnie?

Sedex zapewnia wydajny i opłacalny sposób komunikowania się z klientami, udostępniając jeden zestaw danych wielu klientom. Pomaga to zmniejszyć potrzebę wielokrotnych audytów, dzięki czemu obie strony mogą skoncentrować się na wprowadzaniu ulepszeń.