Aktualizacja OHSAS18001

Podobnie jak ISO9001 i ISO 14001, również OHSAS 18001 został poddany aktualizacji i zostanie wydany jako nowa norma ISO 45001: 2016 zgodnie z nową strukturą przewidzianą dla norm systemów zarządzania, dając w ten sposób spójne podejście dla wszystkich norm dotyczących systemów zarzadzania.

Oczekuje się, że nowa norma zostanie wydana pod koniec 2016 roku, bądź na początku 2017.

W chwili obecnej trwają prace, mające na celu dostosowanie OHSAS do nowych wymagań dla standardów ISO dotyczących systemów zarządzania, zgodnie z wymaganiami wydanego Załącznika SL do dyrektyw ISO.

Głosowanie nad zawartością merytoryczną nowego standardu zostało już zakończone i wydano już projekt normy tzw. ISO/DIS 45001.