OHSAS 18001 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Czym jest OHSAS 18001?

OHSAS 18001 został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu na rozpoznawalny standard w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który może być zewnętrznie oceniony. Polskim odpowiednikiem OHSAS 18001:2007 jest norma PN-N-18001:2004

Kto może skorzystać z OHSAS 18001?

OHSAS 18001 ma zastosowanie do każdej organizacji - niezależnie od jej wielkości i położenia geograficznego.

Dlaczego OHSAS 18001 jest tak ważna dla organizacji?

OHSAS 18001 stanowi przekaz dla interesariuszy, że dana organizacja w naturalny sposób podchodzi do spełniania wymagań legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia. Nie tylko podkreśla zaangażowanie w realizację, utrzymanie i poprawę polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również może zapewnić danej organizacji przewagę konkurencyjną.

Korzyści z OHSAS 18001 z wykorzystaniem LRQA Business Assurance

Nasza unikalna metodologia, LRQA Business Assurance pomaga organizacjom zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony ich obecnych i przyszłych wyników działalności. Świadczymy usługi w zakresie certyfikacji i szkoleń dotyczących standardu OHSAS 18001.

Nasi specjaliści techniczni odegrali znaczącą rolę w rozwoju normy a obecnie jako część Lloyd's Register Group Ltd, który został zaangażowany w działalność dotyczącą bezpieczeństwa od 1760 roku, LRQA jest dobrze przygotowana, aby świadczyć szereg usług oceny zgodności z standardem OHSAS 18001. Mając na względzie rosnący nacisk na odpowiedzialność w ostatnich latach, certyfikacja przeprowadzona przez LRQA jest widocznym sposobem powiadomienia interesariuszy, że dana organizacja poważnie podchodzi do prowadzonej działalności, jeśli chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo.

Korzyści obejmują:
  • Ustrukturyzowane podejście do identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem, które może przyczynić się do zapewnienia zdrowszego i bezpieczniejszego środowiska pracy. 
  • Minimalizację ryzyka - zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy staje się coraz bardziej przejrzyste i skuteczne, przekładając wyniki auditu na działanie.
  • Prawodawstwo - zapewnienie środków do identyfikowania obowiązujących i mających zastosowanie przepisów oraz innych odpowiednich wymagań, pomaga prowadzić działalność zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Zaufanie interesariuszy - wzrost wiarygodności dzięki posiadaniu systemu zarządzania OHSAS poddanego niezależnej ocenie.
  • Oparcie na systemie zarządzania - cykl „zaplanuj wykonaj sprawdź działaj” stanowi podstawę wspólną z innymi standardami dotyczącymi systemów zarządzania, co oznacza, że opracowanie zintegrowanego systemu jest łatwiejsze.