Jakość

LRQA zapewnia szereg rozwiązań szkoleniowych dostosowanych do potrzeb klienta i przekazujących wiedzę maksymalizującą korzyści, które można uzyskać z systemu zarządzania jakością.

Dostępne szkolenia

Cała oferta szkoleń

Audit dostawców

Kurs dla osób które mają prowadzić audity i przewodzić zespołom auditorskim podczas prowadzenia auditów u poddostawców w oparciu o wymagania systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bhp.

Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

Szkolenie dla osób chcących uzyskać certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania ISO 9001:2015. Skierowane jest do osób posiadających uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 9001:2008 chcących zakualizować swoją wiedzę oraz dla osób które dotychczas nie posiadały certyfikatu audytora wewnętrznego jednak posiadają już pewną wiedzę na temat standardu ISO 9001

Audytor wewnętrzny AS 9100 / AS9110 / AS9120

Szkolenie dla osób z branży lotniczej kosmicznej i obronnej, którzy chcą nabyć i doskonalić umiejętności audytora wewnętrznego i uzyskać certyfikat audytora wewnętrznego wg wymagń AS 9100 AS9110 lub AS9120

ISO 9001:2015 - zmiany w normie

Celem szkolenia jest omówienie kierunków oraz celów zmian w normie ISO 9001:2015, przybliżenie i wyjaśnienie działań, które powinny zostać podjęte aby dostosować działalność firmy do wymagań nowego wydania.