ISO 9001 PDF Downloads

LRQA angażuje się w zapewnianie wsparcia podczas procesu wdrażania ISO 9001:2015 i opracowało poniższe pliki możliwe do pobrania przez każdego. Mamy nadzieje, że będą one przydatne i pomogą Ci w drodze do certyfikowanego systemu zarządzania jakością.

ISO 9001:2015 Ogólny zarys

ISO 9001:2015 - Ogólny zarys

Celem niniejszego materiału pomocniczego jest zapewnienie klientom LRQA wglądu do zmienionej wersji międzynarodowego systemu zarządzania jakością (SZJ) ISO 9001:2015, opublikowanego 15 września 2015 r.

ISO 9001:2015/14001:2015 Często zadawane pytania

Zrozumienie znaczenia kontekstu, ryzyka i procesu - Często Zadawane Pytania (FAQ)

Przedstawiony tu dokument pomocniczy zawiera przegląd ISO 9001 i 14001 przygotowany przez LRQA. Główne pytania dotyczą zrozumienie znaczenia kontekstu, ryzyka i procesu. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi bezpłatnymi, zweryfikowanymi informatorami.