Aktualizacja ISO9001

Najbardziej popularna norma ISO została już zaktualizowana, a jej nowe wydanie to ISO 9001: 2015 opublikowane 15 września 2015 r.  

Komitet uznał potrzebę istotnych zmian w ISO 9001 i przez trzy lata zajmował się kluczowymi kwestiami, których uregulowanie pozwoli na odpowiednie przejście przez lata dwudzieste XXIw.

Główne założenia nowej normy ISO 9001:2015 zawierają zalecenia:

 • stworzenia stabilnego zestawu kluczowych wymogów na najbliższe 10 lat lub więcej,
 • kontynuowania skupiania się na efektywnym zarządzaniu procesami w celu osiągnięcia pożądanych wyników,
 • uwzględnienia zmian w praktykach dotyczących systemów zarządzania jakością i zmian w technologii, które miały miejsce w czasie od ostatniej znaczącej aktualizacji w 2000r.,
 • zastosowania Załącznika SL do dyrektyw ISO w celu wzmocnienia kompatybilności i zgodności z innymi normami zarządzania systemami poprzez zastosowanie we wszystkich normach dotyczących systemów zarządzania takiej samej ramowej struktury, tekstu bazowego i wspólnych definicji,
 • ułatwienia skutecznego wdrożenia i oceny zgodności przez strony pierwsze, drugie i trzecie,
 • stosowania prostego języka i stylu w celu poprawienia zrozumienia oraz zapewnienia spójnej interpretacji wymogań.

Główne zmiany w ISO 9001:2015

 • Większy nacisk na przywództwo i zaangażowanie najwyższego kierownictwa
 • Lepsze dopasowanie do zarządzania procesami biznesowymi
 • Zrozumienie zagadnień otoczenia biznesowego organizacji
 • Zrozumienie wymagań stron zainteresowanych organizacji
 • Integracja „myślenia opartego na ryzyku”
 • Większy nacisk na stosowanie podejścia procesowego 
 • „Wynik ma znaczenie” - zgodność produktów i efektywność procesów 
 • Większy nacisk na zarządzanie wiedzą 
 • Uwypuklenie znaczenia wprowadzania usprawnień i innowacji
 • Uwzględnienie w systemach zarządzania zmian w technologii, w tym uwypuklenie znaczenia outsourcingu i zmian w sektorze IT
 • Promowanie stosowania w systemach zarządzania nowoczesnych „narzędzi jakościowych”

Kompatybilność norm dotyczących systemów zarządzania

ISO uważa, że wszystkie normy dotyczące systemów zarządzania powinny zostać do siebie dopasowane w zakresie tzw. ramowej struktury (o ile to możliwe), tj. jednolitych tytułów i kolejności rozdziałów oraz wspólnych definicji, a tam gdzie jest to możliwe, jednolitego tzw. tekstu bazowego.

Nowy format nie zmienia wymagań norm, ale zapewnia standaryzację języka i jednolite podejście do zarządzania.

Załącznik SL do dyrektyw ISO zawiera zalecenia Grupy Połączonej Koordynacji Technicznej (JTCG) opracowane w celu zapewnienia koordynacji rozwoju norm dotyczących systemów zarządzania ISO pod kątem ich spójności i dopasowania. 

Załącznik SL do dyrektyw ISO określa wspólną ramową strukturę i format wszystkich nowych norm dotyczących systemów zarzadzania ISO oraz aktualizacji istniejących standardów. Zapewnia on również, że teksty poszczególnych norm systemów zarzadzania zawierają wspólne fragmenty tekstów wskutek promowania stosowania identycznych:

 • tytułów rozdziałów,
 • kolejności tytułów rozdziałów,
 • tekstów,
 • definicji.

ISO 9001 wersja 2015 – Struktura ramowa

 • Zakres
 • Powołania normatywne
 • Pojęcia i definicje
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Funkcjonowanie
 • Ocena osiągnięć
 • Doskonalenie