ISO 50001 System Zarządzania Energią

Czym jest ISO 50001?

ISO 50001 jest nową międzynarodową normą dotyczącą systemu zarządzania energią. To pierwsza światowa norma wywodząca się z krajowych i regionalnych norm, takich jak EN 16001. Norma ISO 50001 opiera się na modelu systemu zarządzania, znanym i stosowanym przez organizacje na całym świecie. Cykl Deminga "Zaplanuj Wykonaj Sprawdź Działaj" stanowi podstawę normy, podobnie jak w przypadku ISO 9001, ISO 14001 i innych norm systemów zarządzania.

Z szacunków ISO wynika, że zastosowanie normy w skali globalnej mogłoby doprowadzić do ograniczenia zużycia energii o około 60%.

Kto może skorzystać z ISO 50001?

Norma ISO 50001 jest odpowiednia dla każdej organizacji - bez względu na jej rozmiar, branżę lub położenie geograficzne.

Dlaczego ISO 50001 jest tak ważna dla organizacji?

Główne czynniki organizacyjne decydujące o wdrożeniu ISO 50001 obejmują:

 • Pomoc organizacjom w lepszym zagospodarowaniu energochłonnych aktywów
 • Ułatwienie przejrzystości/komunikacji w zakresie zarządzania zasobami energii
 • Promowanie najlepszych praktyk zarządzania energią
 • Udogodnienia w ocenie i ustalaniu priorytetów wdrażania nowych technologii energooszczędnych
 • Zapewnienie bazy dla efektywności energetycznej w całym łańcuchu dostaw
 • Poprawę zarządzania energią w projektach dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • Integrację z istniejącymi w organizacji systemami zarządzania

Korzyści z ISO 50001 z wykorzystaniem LRQA Business Assurance

LRQA Business Assurance dostarcza wymiernych korzyści biznesowych dzięki połączeniu ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania projektami z komunikacją opartą na wiedzy technicznej naszych pracowników.

 • Zmniejszenie kosztów poprzez zwiększenie efektywności, zapewniając w ten sposób przewagę konkurencyjną
 • Zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzrost wydajności energetycznej
 • Wzrost zaufania zainteresowanych stron i większe zaangażowanie pracowników z powodu ukierunkowania organizacji na zintegrowaną strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • Poprawa zgodności produktywności
 • Sformalizowanie polityk
 • Integracja z istniejącymi normami systemowymi ISO 9001 i ISO 14001 poprzez system PRISM LRQA 
 • Bezproblemowe przejście z normy EN 16001 do ISO 50001 

Dobra komunikacja jest kluczowa w zapewnieniu przejrzystości na każdym etapie procesu certyfikacji ISO 50001. Współpracujemy z naszymi klientami i organami nadzorującymi oraz stawiamy jasno określone cele. Nasze podejście etapowe zapewnia opłacalność certyfikacji przy minimalnych zakłóceniach działalności organizacji.