Zrób krok we właściwym kierunku dzięki analizie luk ISO 45001

Analiza luk prowadzona przez naszego specjalistę pozwala skupić Państwa uwagę na obszarach krytycznych, obszarach wysokiego ryzyka lub najsłabszych ogniwach w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przed formalną wizytą lub wizytą migracyjną. Niezależnie od tego, czy jesteś na wczesnym etapie wdrażania swojego systemu zarządzania ISO 45001, czy szukasz pomysłu jak usprawnić swój system - zakres analizy luk będzie dostosowany do Twojej sytuacji biznesowej.

Czym jest analiza luk?

W czasie usługi analizy luk Lloyd's Register sprawdza i raportuje gotowość systemu zarządzania BHP do migracji lub oceny wg wymagań ISO 45001:2018. Koncentrujemy się na tym, w jaki sposób twój system zarządzania BHP zmierzył się lub planuje zająć się zmianami wprowadzonymi przez publikację ISO 45001. Na podstawie ustaleń nasz specjalista doradzi, czy Twoja organizacja jest gotowa do certyfikacji, czy wskazuje obszary wymagające dalszej uwagi.

Ocena analizy luk będzie okazją do omówienia wszelkich wątpliwości dotyczących systemu zarządzania BHP lub procesu oceny a także naszego doradztwa w zakresie możliwości doskonalenia Państwa systemu.

Nasi specjaliści są zawsze otwarci i pomocni, i będą stosować praktyczne podejście. Aby dowiedzieć się więcej w kresie szkoleń wprowadzających i doskonalących jak i analizy luk skontaktuj się z nami.