ISO 45001:2018 - Nowa era w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

ISO 45001:2018, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania z wytycznymi są od marca 2018 roku dostępne dla organizacji każdej wielkości, sektora i lokalizacji.

Celem normy ISO 45001:2018 jest zmniejszenie liczby 2,78 miliona zgonów związanych z pracą i 374 milionów wypadków przy pracy które mają miejsce co na świecie co roku, oszacowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy - International Labour Organization (ILO).

ISO 45001:2018 zastępuje OHSAS 18001; certyfikowane organizacje będą miały trzy lata na migrację do nowego standardu. Nowa norma wprowadza ramy, które można wykorzystać w całym łańcuchu dostaw, aby stworzyć kulturę zdrowia i bezpieczeństwa, która będzie stale poprawiać wyniki w zakresie BHP. 

ISO 45001:2018 opiera się na załączniku SL (Annex SL) - tej samej strukturze co ISO 9001:2015 (systemy zarządzania jakością) i ISO 14001:2015 (systemy zarządzania środowiskiem). Ułatwia to organizacjom mającym wdrożone powyższe standardy integrację ISO 45001:2018 z całym system zarządzania.

W jaki sposób Lloyd's Register może pomóc?

Lloyd's Register opracował pełny zestaw szkoleń poświęconych ISO 45001, aby pomóc organizacjom w migracji z OHSAS 18001 do ISO 45001. Nasze szkolenia realizujemy w formie otwartej jak i zamkniętej zawsze w postaci praktycznych warsztatów. Adresatami naszych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa są osoby odpowiedzialne są system bezpieczeństwa, pracownicy działów BHP, liderzy odpowiedzialni za bezpieczeństwo w swoim obszarze a także audytorzy wewnętrzni.

Ponadto trenerzy i auditorzy Lloyd's Register realizują usługi analizy luk (przydatne przed pierwszym audytem z zakresu nowego systemu) jak i warsztaty doskonalące z zakresu kultury bezpieczeństwa, bezpieczeństwa pracy podwykonawców czy oceny ryzyka.