ISO 28000 Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

Czym jest ISO 28000?

ISO 28000 jest międzynarodową normą systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Certyfikat ISO 28000 stanowi cenne ramy dla organizacji działających w lub opierających się na przemyśle logistycznym i pomaga zminimalizować ryzyko wystąpienia incydentów w systemie bezpieczeństwa, a więc pomóc bezproblemowo zapewnić dostawy na czas.

Czym zajmuje się norma ISO 28000?

ISO 28000 określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym aspektów kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw. ISO 28000 to norma systemu zarządzania opartego na ryzyku, który również opiera się na modelu „zaplanuj - wykonaj - sprawdź – działaj” w sposób podobny do ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001.

Oznacza to, że organizacje już zaznajomione z tymi normami będą mogły skorzystać z podobnego podejścia przy analizie zagrożeń bezpieczeństwa łańcucha dostaw, a także zintegrować wymagania normy ISO 28000 z istniejącym systemem zarządzania.

Korzyści z ISO 28000

Certyfikat ISO 28000 to:

  • zwiększona wiarygodność
  • zaufanie interesariuszy
  • uzgodniona terminologia i użytkowanie koncepcyjne
  • zwiększona wydajność łańcucha dostaw
  • zadowolenie klientów
  • zintegrowana elastyczność organizacji

Certyfikacja ISO 28000 przynosi szereg strategicznych, organizacyjnych i operacyjnych korzyści w całym łańcuchu dostaw i praktykach biznesowych. To zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem jest często stosowane w celu lepszej koordynacji mechanizmów krzyżowych zarządzania ryzykiem, poprawy wyników, zapewnienia ciągłego doskonalenia i zmniejszenia rozbieżności celów zarządzania ryzykiem między magazynami.

Kto może skorzystać z ISO 28000?

Norma ISO 28000 ma zastosowanie do każdej wielkości organizacji, od małych po wielonarodowe, w produkcji, usługach, magazynowaniu lub transporcie na każdym etapie łańcucha produkcji lub dostaw. Ma ona na celu:

a) ustanowienie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem;

b) zapewnienie zgodności z deklarowaną polityką zarządzania bezpieczeństwem;

c) wykazanie takiej zgodności innym osobom;

d) ubieganie się o certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem przez akredytowaną niezależną jednostkę certyfikującą lub

e) dążenie do i deklarowanie zgodności z normą ISO 28000.

W jaki sposób LRQA może pomóc

Systemy zarządzania są coraz bardziej związane z sukcesem i przetrwaniem organizacji. Równolegle, prezesi i dyrektorzy zarządzający na całym świecie kładą większy nacisk na niezależną ocenę, która pomaga zapewnić, że systemy zarządzania są „przydatne dla określonego celu”.

Jako pierwsi przyznaliśmy pierwszy globalny certyfikat ISO 28000, stąd jesteśmy w uprzywilejowanej pozycji, by dzielić się naszym doświadczeniem i wiedzą, aby pomóc naszym klientom zarządzać ryzykiem bezpieczeństwa i zapewniać ciągłość dostaw

Nasza unikalna metodologia, LRQA Business Assurance, pomaga organizacjom zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony ich obecnych i przyszłych wyników działalności.

Zapewniamy certyfikacje i szkolenia z wszystkich głównych standardów.

Dla organizacji stosujących inne normy, często możemy zaoferować zintegrowane oceny, które pomogą oszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.