ISO 22716 GMP w Branży Kosmetycznej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych nakłada obowiązek produkcji kosmetyków zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcji (GMP), a tym samym zobowiązuje wytwórców do opracowania, wdrożenia i utrzymywania odpowiedniego do swoich potrzeb i typu produkcji systemu jakości wraz z dokumentacją. Powyższe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2013 roku, ale już teraz wymaga od przedsiębiorców podjęcia działań dostosowawczych.

Dyrektywa dotyczy wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję kosmetyków od producentów surowców, producentów wyrobów gotowych, dystrybutorów, importerów oraz eksporterów. Wszystkie produkty przeznaczone do stosowania w Unii Europejskiej powinny być opracowane w ścisłej zgodności z ISO 22716, która opisuje wymagania Dobrych Praktyk wytwarzania dla kosmetyków. 

Korzyści z wdrożenia ISO 22716 

  • Wdrożenie międzynarodowo uznanego Standardu, może zwiększyć rozpoznawalność firmy z perspektywy widzenia klienta.
  • Zapewnia konsumentów i klientów o wysokim poziomie kontrolowania ryzyka dla produktów kosmetycznych w trakcie produkcji, ale także na etapie kontroli, pakowania, przechowywania i transportu.
  • Ułatwia administrowanie: opracowania dokumentacji technologicznej, auditów wewnętrznych i zewnętrznych a także ustawowej kontroli przez organy inspekcji.

Korzyści ze współpracy z LRQA 

  • Wszyscy auditorzy normy ISO 22716 podlegają rygorystycznej kwalifikacji LRQA - co daje gwarancje ich kompetencji
  • Wszyscy auditorzy normy ISO 22716 mają doświadczenie przemysłowe - co daje gwarancje ich doświadczenia
  • Pragmatyczne podejście auditorów - gwarantuje optymalizację wartości dodanej z auditu.