ISO 22301/BS 25999 Zarządzanie Ciągłością Działania

Czym jest ISO 22301/BS 25999?

Norma ISO 22301 jest międzynarodową normą, która została opublikowana 15 maja 2012 i zastąpiła normę BS 25999.

Dla firm, które posiadają już certyfikat BS 25999, wymagane jest przejście na nowy standard. Okres przejściowy będzie trwał około dwa lata.

Główna różnicą między tymi normami, to przede wszystkim nowa struktura oraz większy nacisk na planowanie, ryzyka, interesariuszy, zasoby, kompetencje i komunikację.

Czym zajmuje się ISO 22301/BS 25999?

Korzystając z przewodnika dobrych praktyk w danej branży jako podstawy, powstały standard ma na celu zrozumienie, opracowanie i wdrożenie uporządkowanego i sformalizowanego systemu zarządzania ciągłością działań, który pomaga zminimalizować ryzyko, a więc zagrożenie zakłócenia organizacji.

Korzyści z ISO 22301/BS 25999

Certyfikat ISO 22301/BS 25999 to:

  • zwiększenie stabilności organizacji w obliczu zagrożenia
  • poprawa zdolności do utrzymywania ciągłości procesów w sytuacji awaryjnej oraz utrzymanie statusu solidnego partnera
  • zwiększenie zaufanie partnerów biznesowych do organizacji, wynikające z zastosowania metod kontroli i zmniejszania ryzyka biznesowego, zgodnie z najnowszymi standardami

Kto może skorzystać z ISO 22301/BS 25999?

ISO 22301 ma zastosowania w każdej organizacji, która chce wykazać, że jest zdolna do zmniejszania potencjalnych ryzyk mających wpływ na jej działalność oraz jest przygotowana do szybkiego odtworzenia swojej działalności.

W jaki sposób LRQA może pomóc

Niezależna ocena przeprowadzana przez LRQA pozwala wykazać interesariuszom, że możliwość zachowania ciągłości działania jest odpowiednia co do wielkości i złożoności organizacji. Jest rzeczą oczywistą, że właściwi pracownicy do wykonania usługi to podstawa. Nasi wszyscy audytorzy ukończyli szkolenie akredytowane przez BCI- Instytut Ciągłości Biznesowej, które jest kluczowym elementem w naszej zdolności do świadczenia wysokiej jakości oceny.

Nasza unikalna metodologia, LRQA Business Assurance, pomaga organizacjom zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony ich obecnych i przyszłych wyników działalności.

Zapewniamy certyfikacje i szkolenia ze wszystkich głównych norm i standardów. Dla organizacji utrzymujących kilka systemów, często możemy zaoferować zintegrowane oceny oszczędzające czas i pieniądze.