ISO 22000 Bezpieczeństwo żywności

Czym jest ISO 22000?

ISO 22000 jest międzynarodowym standardem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla całego łańcucha dostaw żywności, od plantatorów i producentów po przetwórców i firmy pakujące, transportowe i punkty sprzedaży. Dotyczy też dostawców produktów niespożywczych i usług, takich jak producenci środków czystości i urządzeń. Norma może być stosowana przez organizacje o dowolnej wielkości. ISO 22000 określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który obejmuje interaktywną komunikację, zarządzanie systemami i programy wstępne. Norma skupia się na wiarygodności łańcucha dostaw, obejmuje zasady systemu zarządzania i jest zgodna z zasadami HACCP.

Kto może skorzystać z ISO 22000?

Norma ISO 22000 jest odpowiednia dla każdej organizacji - bez względu na jej rozmiar, branżę lub położenie geograficzne.

Dlaczego norma ISO 22000 jest tak ważna dla organizacji?

ISO 22000 jest uznawana w całym globalnym łańcuchu dostaw żywności a certyfikacja jest sposobem na zostanie preferowanym dostawcą. Certyfikat ISO 22000 pokazuje Państwa zaangażowanie w bezpieczeństwo żywności. Jest on oparty na najnowszych dobrych praktykach i jest przeznaczony do: 

  • budowania zaufania interesariuszy
  • identyfikacji, zarządzania i ograniczania ryzyk związanych z bezpieczeństwem żywności
  • ograniczenia i eliminacji reklamacji produktów i spraw sądowych 
  • ochrony marki. 

ISO 22000 jest współtworzona z innymi normami ISO dotyczącymi systemów zarządzania, co ułatwia integrację zarządzania bezpieczeństwem żywności z zarządzaniem jakością, ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz zarządzania bezpieczeństwem. Dodatkowo, w połączeniu ze specyfikacji technicznych Programu Warunków Wstępnych dla sektora żywnościowego, takich jak PAS 220/ISO 22002-1 i PAS 223, norma ta zapewnia podstawę dla FSSC 22000

Korzyści z ISO 22000 z wykorzystaniem LRQA Business Assurance

LRQA pomogła rozwinąć ISO 22000, a nasze rozumienie tej normy pozwala na konkretne korzyści dla Państwa dzięki naszemu unikalnemu podejściu Business Assurance. Nasze oceny koncentrują się na obszarach i zagadnieniach, które są istotne dla Państwa organizacji. Nasi auditorzy to specjaliści z branży spożywczej, którzy dopasowują się do potrzeb biznesowych, umożliwiając efektywną i niezawodną ocenę systemu.

  • Ciągłe doskonalenie – usprawnij procesy bezpieczeństwa żywności i komunikacji w całym łańcuchu dostaw. 
  • Wzrost zaufania interesariuszy – wykaż się zaangażowaniem w zarządzanie zagrożeniami i ryzykami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności. 
  • Większa przejrzystość – w całym złożonym łańcuchu dostaw żywności. 
  • Efektywność czasowa i kosztowa – wyeliminuj konieczność stosowania wielu norm bezpieczeństwa żywności. 
  • Nowe możliwości – popraw swoją zdolność do współpracy z organizacjami, dla których ISO 22000 jest wymogiem umownym bądź oczekiwanym.