ISO 14001 Ogólny zarys

Feature - ISO 14001:2015 ogolny zarys

Niniejszy dokument zawiera przegląd zmian w zmienionej międzynarodowej normie zarządzania środowiskowego (EMS/SZŚ) ISO 14001: 2015, która została opublikowana 15 września 2015 r.  

Aby otrzymać poradnik, prosimy wypełnić formularz: