Aktualizacja ISO14001

Zaktualizowany tekst ISO 14001 został opublikowany 15 września 2015r. i zawiera dwa istotne elementy:

1. Struktura ramowa systemów zarządzania

Pierwsze działanie objęło dopasowanie normy do wytycznych Załącznika SL do dyrektyw ISO. Podobnie jak w przypadku ISO 9001, celem było dopasowanie ISO 14001 to aktualnej struktury ramowej norm systemów zarządzania (MSS) tak, aby zawierała identyczny tekst bazowy, wspólne pojęcia i zasadnicze definicje.

2. Wyzwania dla systemów zarządzania środowiskowego (EMS) oraz ISO 14001 w przyszłości

Drugie działanie uwzględniło ocenę potencjalnych skutków zmieniających się oczekiwań stron zainteresowanych oraz nowych rozwiązań w systemach zarządzania środowiskowego zaproponowane przez „Grupę badawczą ds. wyzwań dla EMS w przyszłości”.

Analizie poddano jedenaście kwestii wraz z powiązanymi przeszkodami i szansami na zastosowanie ISO 14001 w niewielkich organizacjach w celu ułatwienia im kontroli wpływu na środowisko w łańcuchu dostaw, zaangażowania stron zainteresowanych oraz zewnętrznego komunikowania swojego własnego zaangażowania w ochronę środowiska.

Oprócz tych dwóch istotnych działań koniecznym okazało się ulepszenie istniejących wymagań ISO 14001:2004.