Normy i standardy związane z ochoroną środowiska i oszczędnością energii

Certyfikujemy

Wszystkie normy i standardy

ISO 50001 System Zarządzania Energią

ISO 50001 jest nową międzynarodową normą dotyczącą systemu zarządzania energią. To pierwsza światowa norma wywodząca się z krajowych i regionalnych norm, takich jak EN 16001.