ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego

Czym jest ISO 14001?

Norma ISO 14001 to międzynarodowy standard dla systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który pomaga w identyfikacji, ustaleniu ważności i zarządzaniu zagrożeniami środowiskowymi w ramach praktyki biznesowej danej organizacji.

Kto może skorzystać z ISO 14001?

ISO 14001 może być stosowana w każdej organizacji, niezależnie od wielkości i położenia geograficznego.

Dlaczego ISO 14001 jest tak ważne dla organizacji?

Certyfikat ISO 14001 dostarcza szeregu korzyści dla organizacji
  • Obniża koszty, jako że ISO 14001 wymaga ciągłego doskonalenia systemu. Ustalenie celów poprawy pomaga skupić się na bardziej efektywnym wykorzystaniu surowców naturalnych, w ten sposób ograniczając koszty. 
  • Pozwala zarządzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; certyfikacja ISO 14001 może pomóc organizacji zmniejszając wysiłek potrzebny do zarządzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zarządzaniu zagrożeniami środowiskowymi.
  • Zmniejsza dublowanie działań; system zarządzania może zintegrować wymagania niniejszego i innych standardów zarządzania w jeden system biznesowy, więc może ograniczać powielanie i koszty.
  • Zarządza renomą organizacji; certyfikat ISO 14001 może pomóc zminimalizować ryzyka związane z wszelkimi kosztami lub aktami szkodzącymi reputacji związanymi z porządkowaniem spraw lub sprawami sądowymi oraz buduje wizerunek publiczny organizacji wobec klientów, organów regulacyjnych i kluczowych interesariuszy.
  • Pozwala zostać preferowanym dostawcą i zwiększa konkurencyjność firmy; ISO 14001 pozwala na współpracę z firmami, które kładą nacisk na przyjazne środowisku organizacje. 
  • Ułatwia integrację; ISO 14001 opiera się na systemie zarządzania - na standardzie "Zaplanuj Wykonaj Sprawdź Działaj", cyklu wspólnym z innymi normami systemu zarządzania, co umożliwia bezproblemową integrację z normą ISO 9001 (SZJ), OHSAS 18001 (BHP) i innymi systemami opartymi na standardach zarządzania.

Korzyści z ISO 14001 z wykorzystaniem LRQA Business Assurance

LRQA jest akredytowany do wystawiania certyfikatów ISO 14001 we wszystkich sektorach oraz był i jest zaangażowany w rozwój techniczny normy. Oznacza to, że niezależnie od branży, jesteśmy uznawani na rynku jako posiadający możliwości i wiedzę do świadczenia skutecznej usługi.

LRQA Business Assurance pomaga zarządzać wyzwaniami biznesowymi, systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony obecnego i przyszłego funkcjonowania środowiska oraz uwzględnia potrzeby interesariuszy.

  • Wnikliwe zrozumienie i wiedza techniczna naszych auditorów pozwala nam dostarczać naszym klientom wymiernych korzyści poprzez ustrukturyzowane podejście do zarządzania projektami.
  • Dobra komunikacja jest kluczowa w zapewnieniu przejrzystości w każdym procesie systemu zarządzania środowiskowego. Współpracujemy z naszymi klientami i omawiamy oczekiwania wszystkich stron co do przejrzystości procesów.
  • W ramach LRQA Business Assurance świadczymy usługi w zakresie certyfikacji i szkoleń z normy ISO 14001. 

W jaki sposób LRQA może pomóc?

Nasza unikalna metodologia, LRQA Business Assurance pomaga organizacjom zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony ich obecnych i przyszłych wyników działalności. Zapewniamy certyfikacje i szkolenia z wszystkich głównych standardów systemów zarządzania jakością. Dla organizacji stosujących inne normy, często możemy zaoferować zintegrowane oceny, które pomogą oszczędzić zarówno czas jak i pieniądze.