ISO/IEC 27001 Bezpieczeństwo Informacji

Czym jest norma ISO/IEC 27001?

Zastosowanie normy ISO/IEC 27001 pozwala mieć pewność, że prowadzone są odpowiednie kontrole pod względem poufności, integralności i dostępności informacji, których celem jest zabezpieczenie informacji zainteresowanych stron. Do zainteresowanych stron należą klienci, pracownicy, partnerzy handlowi oraz ogólnie rzecz biorąc społeczeństwo.

Czego dotyczy ISO/IEC 27001?

ISO/IEC 27001 to certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Korzyści z normy ISO/IEC 27001

Norma ISO/IEC 27001 świadczy o:

  • zaufaniu klientów
  • przewadze konkurencyjnej

Akredytowany certyfikat ISO/IEC 27001 to potężny przekaz zaangażowania organizacji w zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Będą mogli Państwo składać publiczne oświadczenie o możliwościach wykonawczych bez ujawniania procesów zabezpieczeń oraz zminimalizować ryzyko biznesowe, zapewniając kontrole w celu zmniejszenia ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa i unikając wykorzystania słabości systemowych.

Dla kogo norma ISO/IEC 27001?

Dla każdej firmy, która zarządza informacjami i która musi wykazać, jak dobrze te informacje są przetwarzane, zarządzane i dystrybuowane.

W jaki sposób LRQA może pomóc

Systemy zarządzania są coraz bardziej związane z sukcesem i przetrwaniem organizacji. Równolegle, prezesi i dyrektorzy zarządzający na całym świecie kładą większy nacisk na niezależną ocenę, która pomaga zapewnić, że systemy zarządzania są "przydatne dla określonego celu". Nasza unikalna metodologia, LRQA Business Assurance pomaga organizacjom zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony ich obecnych i przyszłych wyników działalności. Zapewniamy certyfikacje i szkolenia z wszystkich głównych norm i standardów. Dla organizacji stosujących inne normy, często możemy zaoferować zintegrowane oceny, które pomogą oszczędzić zarówno czas jak i pieniądze.