IFS Broker

Czym jest IFS Broker?

Standard IFS Broker odnosi się do bezpieczeństwa i jakości w handlu surowców i produktów w łańcuchu dostaw żywności.

Kto może stosować IFS Broker?

IFS Broker to standard skierowany  do  firm, które nie posiadają bezpośredniego kontaktu  z produktem ale pośredniczą w jego handlu i obrocie. Jest to standard  skierowany do brokerów, importerów

Zalety certyfikacji według IFS Broker

Certyfikacja według IFS Broker ma szereg zalet, w tym:

  • lepsze zaufanie wobec dostawców i ich produktów
  • redukcja nakładu czasowego przy wyborze dostawców
  • mniejsza potrzeba audytu dostawców
  • polepszenie biznesowej reputacji jako broker zapewniający wysoką jakość i pewne produkty

Integracja z innymi standardami

IFS Broker może być auditowany wraz IFS Food czy z IFS Logistic.

W czym może Państwa wspierać LRQA

Auditorzy LRQA dysponują długoletnim doświadczeniem w auditowaniu przedsiębiorstw z branży spożywczej. LRQA posiada akredytację do przeprowadzania certyfikacji według standardu IFS Broker. Zrealizowano je już w licznych przedsiębiorstwach.

Dalsze informacje o standardzie na stronie internetowej IFS.