IFS Food

Czym jest IFS Food?

Celem IFS Food jest stworzenie spójnego systemu oceny wszystkich firm dostarczających detalicznie markowe produkty spożywcze, bazującego na jednolitych raportach, jednolitych procedurach auditu i wzajemnym uznawaniu auditu, w celu stworzenia wysokiego poziomu przejrzystości w ramach całego międzynarodowego łańcucha dostaw.

Do czego służy IFS Food?

Wymagania normy IFS dotyczą pięciu głównych tematów:

  1. Odpowiedzialności kierownictwa wyższego szczebla
  2. Systemu zarządzania jakością
  3. Zarządzania zasobami
  4. Procesu produkcyjnego
  5. Pomiarów, analiz, ulepszeń

Korzyści IFS Food

Certyfikat IFS pomaga osiągnąć następujące korzyści:

  • Zintegrowane audity 
  • Oszczędność czasu i pieniędzy
  • Zgodność
  • Globalna przewaga konkurencyjna
  • Zaufanie konsumentów 

Przyznanie certyfikatu IFS pomaga uniknąć zamieszania i zakłóceń, jakie powodują wielokrotne audity oraz konieczności odtwarzania tych samych danych w różnych układach przygotowywanych dla różnych klientów. Certyfikat potwierdza kompetencje techniczne i pomaga producentom, właścicielom marek i detalistom wypełnić zobowiązania prawne.