IFS Logistics

Czym jest IFS Logistics?

IFS Logistics ma zastosowanie zarówno do produktów żywnościowych i nieżywnościowych i obejmuje wszystkie działania logistyczne, takie jak załadunek, rozładunek, transport i przechowywanie.

Kto może stosować IFS Logistics?

Norma może być stosowana do wszystkich rodzajów komunikacji; samochody ciężarowe, pociągi, statki, samoloty i każdy inny rodzaj transportu (temperatura kontrolowana lub w temperaturze pokojowej). Norma ta ma zastosowanie również do dostawców usług zamrażania, jak również dla firm logistycznych wykorzystujących usługodawców do ich transportu i/lub czynności magazynowych.

Integracja z innymi standardami

IFS Broker może być auditowany wraz z IFS Broker.

W czym może Państwa wspierać LRQA

Auditorzy LRQA dysponują długoletnim doświadczeniem w auditowaniu przedsiębiorstw z branży spożywczej. LRQA posiada akredytację do przeprowadzania certyfikacji według standardu IFS Logistics. Zrealizowano je już w licznych przedsiębiorstwach.

Dalsze informacje o standardzie na stronie internetowej IFS.