HACCP (Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli)

Czym jest HACCP?

HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) jest uznanym międzynarodowym uporządkowanym sposobem pracy, który pomaga organizacjom w przemyśle spożywczym zidentyfikować zagrożenia bezpieczeństwa żywności, zapobiegać tym zagrożeniom i odnosić się do zgodności prawnej. HACCP jest obowiązkowym systemem w wielu krajach, w tym w USA i UE. Zasady HACCP i wytyczne dotyczące jego stosowania zostały przyjęte przez Komisję Kodeksu Żywnościowego. System HACCP opiera się na nauce i określa specyficzne zagrożenia i środki do ich kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Dla kogo HACCP?

HACCP jest stosowany na wszystkich etapach procesów produkcji i przygotowywania żywności. Wszystkie organizacje, które uczestniczą w łańcuchu dostaw żywności mogą stosować zasady HACCP, niezależnie od ich wielkości i położenia geograficznego. Dlaczego HACCP jest tak ważna dla organizacji? Ustrukturyzowane podejście do bezpieczeństwa żywności za pomocą systemu HACCP jako narzędzia zarządczego, pomaga firmom i organizacjom wykazać zaangażowanie zainteresowanych stron do bezpieczeństwa żywności i spełnienie określonych wymagań. HACCP jest zaprojektowana, żeby zapewnić:

  • zaangażowanie; sformalizowane podejście do zapewniania bezpieczeństwa żywności pozwala wykazać się zaangażowaniem interesariuszy poprzez spełnienie wymagań prawnych.
  • zaufanie; klienci i inne zainteresowane podmioty zobaczą, że Państwa podejście do bezpieczeństwa żywności jest poważne i zorganizowane. 
  • przewagę konkurencyjną; HACCP jest kluczowym wyróżnikiem i dzięki niemu można stać się preferowanym dostawcą.
  • poprawę efektywności; usługi oceny systemu HACCP mogą być świadczone w celu uzupełnienia certyfikatu ISO 9000, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Korzyści HACCP z wykorzystaniem LRQA Business Assurance

Audity, które przeprowadza LRQA są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów - specyfiki branży i zakładu.

  • Nasze zrozumienie złożoności HACCP pozwala nam dostarczać klientom wymiernych korzyści poprzez ustrukturyzowane podejście do zarządzania projektami. 
  • Dobra komunikacja jest kluczowa w zapewnieniu przejrzystości na każdym etapie procesu HACCP. Współpracujemy z naszymi klientami i organami nadzorującymi oraz stawiamy wszystkim zainteresowanym jasno określone cele. .
  • Nasza etapowa weryfikacja gwarantuje opłacalność kosztową przy minimalnych zakłóceniach dla organizacji oraz zakończenie jej w krótkim terminie. 

Usługi LRQA Business Assurance w zakresie HACCP obejmują:

Certyfikację i ocenę zgodności z HACCP, które pozwalają wykazać zaangażowanie w bezpieczeństwo żywności poprzez identyfikację zagrożeń i istotnych ryzyk wspieranych przez środki kontroli umożliwiające zmniejszenie tych ryzyk do dopuszczalnego poziomu. LRQA określi i zatwierdzi parametry pracy potrzebne do zapewnienia skuteczności środków kontroli.

Ocenę dla tych organizacji, które nie wymagają certyfikacji. Oferujemy ocenę zgodności z HACCP Państwa systemów w celu zapewnienia skuteczności realizowanego programu bezpieczeństwa żywności.

Weryfikację i doskonalenie poprzez zorganizowane audity i sprawozdawczość w celu uzyskania pewności co do zgodności z normami bezpieczeństwa i prawnymi danego systemu bezpieczeństwa żywności.