GMP+FSA Bezpieczeństwo Produkcji i Dystrybucji Pasz dla Zwierząt

Co to jest GMP+FSA?

Jest to system zapewnienia jakości skierowany do uczestników łańcucha produkcji i dystrybucji pasz dla zwierząt, w tym także producentów i dystrybutorów składników pasz.

Administratorem programu certyfikacji jest GMP+International B.V. z siedzibą w Hadze.

Podstawową platformą komunikacji w programie GMP+FSA jest strona internetowa (www.gmpplus.org) na której dostępne są:

  • dokumenty opisujące uczestnictwo w programie certyfikacji i przeznaczone dla wszystkich uczestników programu certyfikacji, czyli zarówno firm przystępujących do certyfikacji jak i jednostek prowadzących proces certyfikacji (Dokumenty ramowe - cześć A)
  • standardy i dokumenty uzupełniające skierowane do poszczególnych organizacji w łańcuchu paszowym chcących przystąpić do programu certyfikacji (Dokumenty normatywne - część B),
  • dokumenty wyjaśniające zasady certyfikacji, w tym opisujące sposób zatwierdzania jednostek certyfikujących, auditorów, kryteriów oceny przedsiębiorstw, auditorów i jednostek prowadzących proces certyfikacji GMP+FSA (Wymagania certyfikacyjne - część C),
  • dokumenty dodatkowe, w których zawarto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki i przewodniki z dodatkowymi informacjami (Interpretacje i dokumenty towarzyszące - część D)

Korzyści:

Uczestnictwo w międzynarodowym programie certyfikacji łańcucha produkcji i dystrybucji składników pasz oraz pasz dla zwierząt GMP+FSA, ułatwia współpracę uczestników tego łańcucha, ale także pozwala na lepsze śledzenie drogi produktu i szybsze reagowanie na występujące incydenty.

Kto akceptuje GMP+FSA?

Program certyfikacji GMP+FSA jest programem opracowanym w Holandii, jednak obecnie rozpoznawalny jest już globalnie. Liczba uczestników systematycznie rośnie, co szczegółowo można zaobserwować na stronie internetowej programu (Zakładka „Firmy”). 

Mając na celu ułatwienie współpracy uczestników łańcucha paszowego globalnie oraz obniżenie kosztów w przedsiębiorstwach będących uczestnikami programu GMP+FSA firma GMP+International B.V. porównuje wymagania uznanych międzynarodowo programów certyfikacji i zawiera umowy z ich właścicielami o wzajemnej uznawalności certyfikatów. Szczegóły dotyczące akceptacji dostawców w programie GMP+FSA opisano w dokumencie „Minimalne wymogi dla Zakupów” (GMP+BA10).