Normy i standardy związane z bezpieczeństwa żywności

LRQA pracuje intensywnie w całym sektorze spożywczym od ponad dwóch dekad, nad rozwojem, sformalizowaniem i poprawą standardu bezpieczeństwa żywności.

Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa żywności są aktywnymi członkami wiodących technicznych komisji ds. bezpieczeństwa żywności w tym Komitetu Technicznego ISO 22000, Komitetu ds. Żywności przy Europejskiej Radzie Akredytacyjnej, Fundacji ds. Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności oraz Komitetu Technicznego Globalnej Inicjatywy ds. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI).

Certyfikujemy

Wszystkie normy i standardy

4 filary SMETA

Opracowane przez forum AIM Progress, by pójść o krok dalej, niż standardowe audyty SMETA (audyty etycznego handlu dla członków SEDEX), 4 filary SMETA to ustalony format audytu, kładący jednakowy nacisk na 4 główne obszary: standardy pracy, ochronę środowiska, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz uczciwość w biznesie.

BRC Food

British Retail Consortium (BRC) opracowało światowy standard żywności w celu ustanowienia jednego wspólnego standardu dla oceny firm dostarczających produkty spożywcze

EFISC Europejski Program Certyfikacji Materiałów Paszowych

EFISC to europejski program certyfikacji materiałów paszowych (European Feeds Ingredients Safety Certification) i jednocześnie to także Europejski Kodeks (Przewodnik) Dobrej Praktyki Produkcji Przemysłowej bezpiecznych materiałów paszowych

IFS Food

Celem IFS Food jest stworzenie spójnego systemu oceny wszystkich firm dostarczających detalicznie markowe produkty spożywcze, bazującego na jednolitych raportach, jednolitych procedurach auditu i wzajemnym uznawaniu auditu, w celu stworzenia wysokiego poziomu przejrzystości w ramach całego międzynarodowego łańcucha dostaw.

ISO 22000 Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności jest niezbędny w całym łańcuchu dostaw - od producenta do konsumenta. Certyfikacja ISO 22000 pomaga utrzymać bezpieczeństwo żywności.

PAS 222 Bezpieczeństwo Żywności i Pasz

Specyfikacja PAS 222 ma zastosowanie we wszystkich organizacjach zajmujących się produkcją składników pasz oraz karmy i pasz dla zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.