FSSC 22000 Bezpieczeństwo Żywności

Czym jest FSSC 22000?

Opracowany przez Fundację ds. Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności, standard FSSC 22000 reprezentuje całkowicie nowe podejście do zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie żywności w całym łańcuchu dostaw. FSSC 22000 to kompletny system certyfikacji powstały na podstawie normy ISO 22000, dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, w połączeniu z jedną z sektorowych specyfikacji technicznych Programu Warunków Wstępnych (np. PAS 220/ISO 22002-1 lub PAS 223) oraz dodatkowych wymagań Globalnej Inicjatywy ds. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI). FSSC 22000 jest w pełni uznawana przez GFSI.

Kto może skorzystać z FSSC 22000?

Standard FSSC 22000 został zaprojektowany dla producentów wszystkich produktów spożywczych, składników żywności i producentów materiałów opakowaniowych, niezależnie od wielkości firmy, branży czy lokalizacji geograficznej.

Dlaczego FSSC 22000 jest tak ważny dla organizacji?

Skuteczne systemy zarządzania i niezależna certyfikacja to dwa kluczowe czynniki udanego bezpieczeństwa żywności. FSSC 22000 przeznaczone jest do pobudzania międzynarodowej harmonizacji i przejrzystości standardów bezpieczeństwa żywności. Zgodnie z standardem FSSC 22000 uznawanym na rynku międzynarodowym, cała sieć procesów będzie oceniana i monitorowana za pomocą podejścia opartego na procesach - systematycznej identyfikacji i zarządzania procesami interakcji, które dostarcza poniższych korzyści:

  • wysokiej jakości audit bezpieczeństwa żywności, podczas którego auditorzy LRQA wykorzystują swoją wiedzę techniczną i dogłębną znajomość sektora spożywczego. 
  • holistyczna wizja z systematyczną identyfikacją oraz lepsze zarządzanie procesami interakcji. 
  • ciągłe doskonalenie systemu i procesów. 
  • proste przejście z norm i systemów branżowych szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywności. 
  • dobra komunikacja jest kluczowa w zapewnieniu przejrzystości na każdym etapie procesu certyfikacji FSSC 22000. Współpracujemy z naszymi klientami i organami nadzorującymi oraz stawiamy wszystkim zainteresowanym jasno określone cele. 
  • stosowane przez nas podejście usprawnionego auditowania zapewnia, że certyfikacja jest dla Państwa opłacalna pod względem kosztowym, powoduje minimalne zakłócenia i jest zakończona w dość krótkim terminie.